Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Práce komisí -

Infopress

Náš společný dvojjazyčný zpravodaj byl v tomto roce podpořen méně sponzorsky a více z prostředků na publicitu z velkého projektu správy Fondu malých projektů v programu Cíl 3. Poděkování patří především společnosti ČEZ, České rafinérské, firmě Celio, Litvínovské uhelné, ale i mnohým drobným sponzorům. Infopress vycházel čtvrtletně, distribuován členským obcím jednatelem sdružení převážně osobně. Zhotovitelem Infopressu byla i v uplynulém roce naše členská firma Raprint. Redakční rada se scházela pravidelně před vydáním nového čísla. Zhodnotila minulé vydání, navrhovala články do jednotlivých rubrik příštího čísla a někteří členové se ujali i korektur. Nadále byly pravidelně uváděny aktuality na našich stránkách www.euroreg.cz. Umístění našich stránek sponzorsky nadále zajišťovala naše členská firma Softex ve vysoké technické kvalitě. Infopress po mezinárodním ocenění za úspěšnou přeshraniční spolupráci v uplynulých létech nadále zkvalitňuje svou práci a ohlasy na jeho úroveň byly i uplynulém roce nadále kladné. Infopress je na základě připomínky z Ministerstva kultury ČR zaevidován a v uplynulém roce byl již Infopress pravidelně zasílán podle nařízení MK do významných knihoven. Po uplynutí poloviny dotačního období projektu Společný fond malých projektů byla podána žádost o jeho prodloužení. Obsahovala i náklady na Infopress a žádost byla v této formě schválena. Vydávání Infopressu máme tedy zajištěno po dobu trvání Fondu malých projektů. Pomocí v mediální práci je i projekt „Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“, kde Euroregion Krušnohoří již druhým rokem zajišťuje publicitu.
V uplynulém roce navázal euroregion spolupráci s agenturou Daniel, vydávající časopis AMB, a dohodl se s ní o vzájemné prezentaci.
Zájem o Infopress se projevil i v dalších žádostech o jeho zasílání. Kromě členů euroregionu, jeho partnerů se rozšířila distribuce o členy Asociace hraničních regionů (AGEG), další ministerstva a konzulát Ruské federace

- Projekty a akce euroregionu -