Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Projekty a akce euroregionu -

Asociace euroregionů ČR

V Asociaci euroregionů ČR, kde připadlo vedení Euroregionu Silva Nortica, nebyla patrna větší aktivita. Jednatelé a předsedové česko – saských euroregionů se setkávají při přípravě a jednání Monitorovacího výboru, kde bývá neformálně projednáván konkrétní postup správy a administrace Fondu malých projektů a vztah asociace k mezinárodní organizaci AGEG. Vzhledem k podstatnému zvýšení členských příspěvků se jeví jako vhodná alternativa členství celé Asociace v mezinárodní asociaci AGEG místo členství jednotlivých euroregionů, ale ani v letošním roce nepadlo v tomto ohledu žádné rozhodnutí. Členové asociace se dále setkávali také v pracovní česko – saské komisi kraje – euroregiony. Poslední zasedání se konalo v červenci. V letošním roce nebyl uplatněn rotační postup předsednictví, proto předsednictví zůstává na Euroregionu Silva Nortica

AGEG
Zasedání asociace AGEG se zúčastňuje pravidelně za náš euroregion jednatelka německé části našeho euroregionu Beate Ebenhöh. Česká část euroregionu se plenárních zasedání zúčastňuje pouze v případě, když náklady nejsou příliš vysoké, protože účastník si musí hradit dopravu a ubytování sám. V letošním roce se však zástupci našeho euroregionu, jeho předsedkyně a jednatel, zúčastnili výročního zasedání v Rusku.

Euroregiony v Rusku
Asociace evropských hraničních euroregionů (AGEG) zahájila své jednání tentokrát 21. 9. v Moskvě v sídle Delegace Evropské unie, kde došlo k podpisu memoranda mezi asociací AGEG a ruskou vládní agenturou Rosgranica, která podporuje přeshraniční spolupráci. Kromě členů asociace se ho zúčastnilo mnoho význačných osobností, kromě jiných i ministr zahraničních věcí Ruska Igor Mozgo. Jednání pak pokračovalo ve dnech 22. – 25. 9. konferencí v Kursku, kde byla asociace hostem rusko–ukrajinského euroregionu Jaroslavna. Za náš euroregion se setkání zúčastnila předsedkyně české části JUDr. Hana Jeníčková s jednatelem Mgr. Františkem Bínou a jednatelka jeho německé části Beate Ebenhöh. Na 160 účastníků konference se zde vyslovilo pro posílení a zjednodušení nových programů na podporu přeshraniční spolupráce. Cenu za vynikající přeshraniční spolupráci získal tentokrát německo-polský Euroregion Spree-Neise-Bober. Důležitým bodem konference bylo i probíhající rozšiřování přeshraniční spolupráce na východ a jih Evropy. Přítomní také využili možnost seznámit se zde se zkušenostmi z regionální přeshraniční spolupráce, prohloubit i navázat další prospěšné kontakty. Pro Euroregion Krušnohoří bylo pohloubení stávajících kontaktů i navázání nových o to snazší, že se se všemi účastníky mohli díky své jazykové vybavenosti domlouvat přímo. Výroční konference AGEG v Rusku byla úspěšná nejen díky vynikající organizaci svého sekretariátu, ale i díky proslulé ruské pohostinnosti a obětavosti. Rusko se nesmírně změnilo, a jak řekl gubernátor Kurské oblasti Aleksandr Michajlov, přijeli jsme do nového Ruska. Mohli jsme se o tom všichni přesvědčit na exkurzích i na společenských akcích, které hostitelé připravili. Bylo to nejen kvalitní zásobování obyvatel (pamětníci dob minulých se nestačili divit), vybudovaná infrastruktura a grandiosní výstavba, která všechny během exkurzí zaujala, ale i milé a přátelské chování všech místních obyvatel, se kterými jsme se setkávali.

- Smluvní spolupráce -