Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Smluvní spolupráce -

Jednatelství

Jednatelství pracovalo v roce 2011 v tomto složení:

  • jednatel Mgr. František Bína od 1. 1. 1995 (na částečný úvazek od 1993)
  • vedoucí kanceláře Martina Ďurdíková od 1. 5. 2005, od zahájení Fondu malých projektů projektová koordinátorka
  • od 27. 8. 2009 Ing. Petra Konečná, finanční manažerka
Jednatelství euroregionu se v uplynulém roce úspěšně realizovalo správu a administrativu Fondu malých projektů Cíl 3, který dospěl v loňském roce do poloviny doby realizace a byl podroben evaluaci. Kontrola ze strany NKÚ nenašla na české straně žádné nedostatky. Euroregion využíval konto ve Sparkasse Marienberg, protože dostal příkaz převádět peníze žadatelům v EUR. Ve srovnání s ČS jsou zde podmínky nesrovnatelně lepší a pracovníci marienberské spořitelny daleko ochotnější a vstřícnější.
Největší zásluhou pracovníků jednatelství bylo vysoce nejen profesionální zvládnutí realizace administrativy, ale i monitoring Fondu malých projektů v programu Cíl 3. Pracovníci jednatelství prováděli monitoring realizovaných projektů převážně o sobotách a nedělích. Za tuto práci jim nemohla být vyplacena odpovídající odměna, protože rozpočet euroregionu byl celou dobu napjatý. Monitoringu se účastnili ale i někteří členové rady.
Jednatelství plnilo nejen své administrativní úkoly, ale zapojovalo se též aktivně do přeshraniční spolupráce obcí, firem a škol.
Společným úsilím našeho ministerstva pro místní rozvoj a euroregionů se podařilo prosadit včasné vyúčtování plateb euroregionu v SAB, čímž poprvé euroregion poprvé bez problémů uzavřel účtovací období za minulý rok, aniž si musel vypůjčovat. Spolupráce s německou částí euroregionu je příkladná, korektní a navázané pracovní i mimopracovní vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Po nástupu projektové manažerky Elke Zepak je již nyní i německá strana jazykově vybavena, takže veškerá komunikace nespočívá pouze na jazykovém vybavení české strany. Na německé straně euroregionu v současné době pracují tyto pracovnice:
  • Beate Ebenhöh – jednatelka
  • Doris Preußler - finanční manažerka
  • Elke Zepak – projektová koordinátorka

- Členská základna -