Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Jednatelství -

Členská základna
Vývoj členské základny
Stav k 24. 2. 2012

            83 obcí                 40 organizací

V lednu byl zvolen členem Euroregionu Krušnohoří Club 2000 z Chomutova.
V březnu přijala rada jako nového člena Euroregionu Krušnohoří obec Blatno a společnost Drůbež Palmovka
V dubnu byly vyloučeny firma MIKO a obec Bílence
V říjnu byla zvolena členem obec Polerady
V prosinci bylo zvoleno členem město Bílina

- Rada Euroregionu Krušnohoří -