Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Rada Euroregionu Krušnohoří -

Nová partnerství

V roce 2011 nebylo uzavřeno žádné nové partnerství

- Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2012 -