Komise Euroregionu Krušnohoří - aktuální stav k 27.3.2015

REVIZNÍ KOMISE
Ing. Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín
Karel Drašner, starosta obce Háj
Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany
 
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda:Dr. Jiří Roth, Chomutov
Členové: Ing. Tomáš Kropáček – MÚ Kadaň
Ing. Daniela Paterová, vedoucí odboru ŽP United Energy
Ing. Milena Vágnerová - VÚHU, Ekologické centrum pro Krušnohoří, Most
Ing. Pavel Sláma, Chemopetrol
Ing. Monika Zeman, zástupkyně ředitele KÚÚK Ústí nad Labem
Pavel Barák, místostarosta Lom
Ing. Hana Lorencová OHK Most
Ing. Pavel Hajšman, vedoucí oddělení fondů a programů Krajského úřadu Ústeckého kraje
 
KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU
Předseda:PhDr. Václav Hofmann, Most
Členové: Mgr. Jan Losenický, místostarosta Kadaně
Bc. Věra Flašková - Chomutov
Mgr. Radek Spála - vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚ Ústí n.Lab.
Lenka Říhová DDM Osek
Jaromír Vápeník – předseda kulturní komise Postoloprty
MgA Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla v Mostě
Martin Berger, ředitel kulturního zařízení Kaskáda v Bílině
 
KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY
Členové: Mgr. Mgr. Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea v Mostě
ředitel Okresního muzea Chomutov Ing. Stanislav Děd
ředitel Regionálního muzea Teplice PhDr. Dušan Špička
ředitelka Regionálního muzea Žatec PhDr. Radka Holodňáková
Andrea Karlovská, Jirkov
Mgr. Adam Šrejbr – Ústecký kraj KPÚ
 
KOMISE PRO HOSPODÁŘSTVÍ A TURISTIKU
Předseda: Bc. Martin Klouda, náměstek primátora Chomutov
Členové: Ing. František Titl, ředitel divize Aquatest, prokurista Ekonord s.o.r, zástupce společnosti Aquarius
Arnošt Ševčík -MUS-DTS Vrbenský a.s. Most
Ing. František Jochman – Asistenční centrum Most
Sylvie Škubová, Magistrátní úřad statutárního města Chomutov
Ing. Karel Bořecký, ředitel OHK Most
Ing. Hana Traxmandlová, cestovní kancelář Traxmandl Tour
Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany
 
SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda: Ing. Karel Giampaoli, oddělení humanitárních činností Krajský úřad Ústeckého kraje
Členové: Mgr. Alena Tölgová ředitelka MSSS Chomutov
Mgr. Zdeňka Lukešová, odbor sociálních věcí MmM
Mgr. Eva Čenkovičová Charita Most
Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí
Taťána Tkadlečková, MÚ Louny
Mgr. Blahoslav Číčel Diakonie Most
 
KOMISE PRO DOPRAVU
Předseda: Ing. Petr Pípal, starosta Dubí
Členové: Miroslav Kurucz – jednatel firmy BES s.r.o., Chomutov
Ing. Ladislav Mandík – Korpen a.s., Litvínov
Ing. Miloslava Kalivodová, městský úřad Louny
Anna Elischerová, oddělení pozemních komunikací, Krajský úřad Ústeckého kraje
 
KRIZOVÝ MANAGEMENT
Předseda: Ing. Jiří Hlinka, místostarosta Oseku
Členové: Ing. Václav Fiala - vedoucí odd. krizového řízení MÚ Chomutov
Miroslav Güttner, Horská služba Boží Dar
Vladimír Pátek – Magistrát města Mostu
Radek Baláš, ředitel Městské policie Louny
Jiří Čermák, KÚÚK
 
ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
Předseda: Ludmila Holadová, ředitelka Agrární komory Most a Teplice
Členové: Ing. Daniel Engel – vedoucí oddělení zemědělství Krajského úřadu ÚK
Ing. Jan Bittner – MAS Serviso, o.p.s. Třebívlice
Olga Zörklerová – místostarostka Kadaně
Ing. Lenka Valentová – SHR Měrunice
Ing. Jan Juřina – starosta Boleboře
Josef Zeidel – předseda představenstva OAK Most – Teplice
 
SPORTOVNÍ KOMISE
Předseda: Mgr. Jaroslav Knorre, Develop Most
Členové: Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov
Mgr. Zdeněk Pištora, starosta Postoloprty
Antonín Beneš, Celio a.s.
Bc. Petr Šmídl, Magistrát města Mostu, odbor kultury a sportu
Ing. Karel Lipmann za okres Chomutov
Radek Maděra, OHK Most
 
REDAKČNÍ RADA
Mgr. František Bína - Most
Ladislav Bába - Louny
Ing. Jiří Holý - Most
Ing. Karel Bořecký, ředitel OHK Most