Komise Euroregionu Krušnohoří - stav 2018

REVIZNÍ KOMISE
Ing. Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín
Karel Drašner, starosta obce Háj
Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany
 
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda:Dr. Jiří Roth, Chomutov
Členové: Ing. Tomáš Kropáček – MÚ Kadaň
Ing. Daniela Paterová, vedoucí odboru ŽP United Energy
Martina Černá - VÚHU, Ekologické centrum pro Krušnohoří, Most
Ing. Pavel Sláma, UNIPETROL RPA.
Ing. Monika Zeman, Ústecký kraj
Miroslav Kořen, Ústecký kraj
Martina Černá, Ekologické centrum Most
 
KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU
Předseda:PhDr. Václav Hofmann, Most
Členové: Mgr. Michal Soukup - Obl. Muzeum Most
Bc. Věra Fryčová - Chomutov
Lenka Říhová DDM Osek
Jaromír Vápeník – předseda kulturní komise Postoloprty
MgA Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla v Mostě
Vendula Vodičková, místostarostka Bíliny.
Mgr. Lukáš Novotný - UJEP Ústí nad Labem
 
KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY
Předseda:Mgr. Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea Most
Členové: ředitelka Regionálního muzea Žatec PhDr. Radka Holodňáková
Antonín Herzán, Lesná
Mgr. Adam Šrejbr – Ústecký kraj KPÚ
Mgr. Michaela Hofmannová, kastelánky Krásný Dvůr
Jaroslav Špička, místostarosta Žatec
Mgr. Markéta Prontekerová
 
KOMISE PRO HOSPODÁŘSTVÍ A TURISTIKU
Předseda: Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK Chomutov
Členové: Ing. František Titl, ředitel divize Aquatest, prokurista Ekonord s.o.r, zástupce společnosti Aquarius
Arnošt Ševčík - SOO CCG
Ing. František Jochman – Asistenční centrum Most
Sylvie Škubová, Magistrátní úřad statutárního města Chomutov
Ing. Karel Bořecký, Most / Ing. Jiřina Pečnerová ředitel OHK Most
Ing. Hana Traxmandlová, cestovní kancelář Traxmandl Tour
Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany
Dr. Ing. Radka Hodicová, MÚ Klášterec
Ing. Jana Nedrdová, KÚ Ústeckého kraje
Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most
 
SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda: Ing. Karel Giampaoli, oddělení humanitárních činností Krajský úřad Ústeckého kraje
Členové: Mgr. Alena Tölgová ředitelka MSSS Chomutov
Mgr. Eva Čenkovičová Charita Most
Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí
Taťána Tkadlečková, MÚ Louny
Mgr. Blahoslav Číčel Diakonie Most
Mgr. Jana Pánková, odbor sociálních věcí Magistrát města Mostu
 
KOMISE PRO DOPRAVU
Předseda: Ing. Petr Pípal, starosta Dubí
Členové: Miroslav Kurucz, jednatel firmy BES s.r.o., Chomutov
Ing. Jan Jareš, OHK Most
Anna Elischerová, oddělení pozemních komunikací, Krajský úřad Ústeckého kraje
Jaromír Komínek, radní Ústeckého kraje pro dopravu
Ing. Jiří Holý, Dopravní podnik Mostu a Litvínova
Ing. Vladimír Štochl, ředitel Regionálního obchodního centra ČD, a.s.
Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí Odboru správních činností Magistrát města Mostu
 
KRIZOVÝ MANAGEMENT
Předseda: Ing. Jiří Hlinka, místostarosta Oseku
Členové: Bc. Luboš Pros, vedoucí oddělení obrany a krizového řízení Magistrátu města Mostu
S. Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutov
Radek Baláš, ředitel Městské policie Louny
Jiří Čermák, Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing.Martin Repko, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
 
ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
Předseda: Ludmila Holadová, ředitelka Agrární komory Most a Teplice
Členové: Ing. Lenka Valentová – SHR Měrunice
Josef Zeidel – předseda představenstva OAK Most – Teplice
Ing. Monika Zeman ŽP Ústecký kraj
Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomutov
Ing. Ivo Bednár, Agrární komora Most
 
SPORTOVNÍ KOMISE
Předseda: Mgr. Zdeněk Pištora, starosta Postoloprty
Členové: Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov
Petr Procházka, Bílina
Eva Martinovská/Kejřová, Most
Mgr. Zuzana Bařtipánová, Bílina
Ivana Šmídová, Most
Michal Vavroch, Most
 
ŠKOLSKÁ KOMISE
Předseda: Mgr. Jan Mareš, MBA, Chomutov
Členové: Ing. Josef Švec, VŠFS Most
Ing. Ivana Košanová, OHK Chomutov
PhDr. Jaroslav Dostál, Edost, s.r.o. Chomutov
Mgr. Miloslav Hons, Základní škola Na Příkopech 895, Chomutov
Mgr. Svatopluk Matějka, základní škola, Most, ředitel
Ing. Renata Zárubová, Ph.D. VÚHU a.s., Most
 
REDAKČNÍ RADA
Členové: Eva Maříková, Dest. Agentura Krušné hory
Mgr. Petr Dundek
Mgr. František Bína
Jiří Zrubecký, Most
Beate Ebenhöh, Freiberg
Elke Zepak, Olbernhau