Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří za rok 2018

Pro naši práci v uplynulém roce 2018 zůstala prioritou realizace operačního program pro česko – saskou přeshraniční spolupráci Interreg V-A. V uplynulém roce byly v Monitorovacím výboru Kooperačního programu Česká republika – Sasko – 2014–2020 (velké projekty) vyčerpány téměř všechny prostředky a zbyly pouze v jedné prioritní ose - institucionální spolupráce. Proto bylo zastaveno přijímání dalších projektových žádostí do ostatních prioritních os. Na základě zkušeností s realizací projektů se dá předpokládat, že dojde k vratkám, a proto bude ještě začátkem roku 2019 jeden Monitorovací výbor, kde budou řešeny náhradní projekty. Za Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge je členem tohoto výboru primátor Mostu Jan Paparega a jeho zástupcem je jednatel František Bína. Za německou stranu Euroregionu Krušnohoří je členkou tohoto výboru Beate Ebenhöh. Na našich stránkách http://euroreg.cz jsou informace o tomto vývoji pravidelně zveřejňovány a na stránkách euroregionu je trvale umístěn odkaz na stránky www.sn-cz2020.eu, kde jsou nejen aktuální informace z programu, ale je zde zveřejněn Realizační dokument a podklady pro podávání žádostí. V uplynulém roce bylo v Monitorovacím výboru rozhodováno celkem čtyřikrát.

Pro naši práci jsme nadále úspěšně využívali Fond malých projektů, který zůstává velmi důležitým nástrojem pro přeshraniční spolupráci našich členů i přátel našeho euroregionu. Vyúčtování našeho projektu Fond malých projektů probíhalo nadále bez problémů.

Euroregion dokázal i v loňském roce udržet spolehlivě chod euroregionu i Společného sekretariátu Fondu malých projektů a členové rady i pracovníci jednatelství tak osvědčili dobré manažerské a organizační schopnosti.

V roce 2018 se již projevila změna Realizačního dokumentu Fondu malých projektů ohledně podávání opakovaných projektů. Dotace byly v prvním případě opakovaného projektu kráceny o 10%. Obě strany euroregionu s tím nesouhlasí, protože opakované projekty prohlubují přeshraniční spolupráci a zaručují její udržitelnost. Pro malá sdružení znamenají ukončení jejich přeshraničních aktivit. Byl to i případ našeho Infopressu, na který jsme již obdrželi dotaci jen ve výši 25%. V závěru roku 2018 jsme připravili společnou žádost na velký projekt mediální spolupráce a další aktivity společně s Euregiem Egrensis.

Zpráva:

Plnění úkolů stanovených pro rok 2018

Realizace programu Interreg V-A

Komise Euroregionu Krušnohoří

Infopress

Projekty a akce euroregionu

Asociace euroregionů ČR a AGEG

Smluvní spolupráce

Jednatelství

Vývoj členské základny v roce 2018

Nová partnerství

Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2019