Cena Euroregionu Krušnohoří

Preis der Euroregion Erzgebirge

Výzva k podávání návrhů na Cenu Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge

Ausschreibung für den Preis der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Termíny:

Návrhy pro rok 2023 byly doručeny v řádném termínu. Členové Správní rady a Představenstva Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge zvolí nositele ceny 21.11. 2023. 

Dosavadní držitelé Ceny

 • Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Freizeitzentrum Baldauf Villa v Marienbergu
 • Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě
 • Jitka Gavdunová, starostka Vejprty a Bernd Schlegel, starosta Bärensteinu
 • Beate Ebenhöh a František Bína, jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
 • Václav Hofmann, ředitel Městského divadla Most
 • Helmut Schramm, velitel hasičů v Annabergu a Jiří Prokeš, velitel hasičů ve Vejprtech
 • Wolfram Liebing, starosta Wolkensteinu
 • Heinz Lohse z Rechenbergu-Bienemühle a Petr Fišer z Českého Jiřetína
 • Dietmar Bastian z Annabergu-Buchholze a Gertruda Liptáková z Teplic
 • Uwe Schulze, předseda sdružení Verein Denkmalpflege Weipert  e.V. a Petr Červenka, starosta Meziboří
 • Jiří Roth, Chomutov
 • Vlastimil Vozka, bývalý primátor města Mostu
 • Thomas Wittig, bývalý primátor města Marienbergu

Statut Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu dne 23.11. 2009 bylo usneseno, že bude udělována Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§1 Smysl a význam předávání Ceny

Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge je předávána osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Je zamýšlena jako ocenění těch osob, jejichž osobní angažovanost a působení slouží k prospěchu, spolužití a sbližování obyvatel sousedního hraničního území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Udělení Ceny by mělo být výzvou všem občanům česko – saského příhraničí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osobně angažovali v přeshraniční spolupráci, ve vzájemném sbližování a v dobrém spolužití. Cenou Euroregionu Krušnohoří je umělecké dílo a příslušná pamětní listina.

§2 Postup volby nositele Ceny

Navrhovat udělení Ceny mohou členové pracovních odborných komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednotliví občané či instituce z území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Návrhy jsou předávány oběma jednatelům euroregionu v písemné formě do 15. září. Návrhy musí obsahovat dostatečné zdůvodnění, především zásluhy navrženého kandidáta.
Návrhy jsou dle odstavce 1 následně postoupeny komisi pro kulturu a mládež, která předloží svá stanoviska oběma předsedům Euroregionu/Erzgebirge k předjednání volby nejpozději do 30. září téhož roku.
Členové Rady a Představenstva Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge volí nositele ceny a předsedové volbu odůvodní.
Na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří není právní nárok

§3 Předávání Ceny

Oba předsedové Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předávají Cenu slavnostně u příležitosti společného zasedání Představenstva a Rady Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge či na jiné společné akci koncem roku slavnostním způsobem. Ve slavnostním projevu budou představeny a oceněny zásluhy a působení držitele Ceny.

§4 Cena

Cena je jednou ročně vždy nově vytvořena v umělecké škole či v kulturním zařízení na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, které zvolí pracovní komise pro kulturu, mládež a školy.

§5 Uchovávání podkladů

Po ukončení předání Ceny jsou všechny podklady v souvislosti s předáváním Ceny (návrhy, výsledek volby, slavnostní projev atd.) uloženy v archivu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§6 Veřejnost

Ocenění a zásluhy nositelů Ceny jsou v přiměřené formě představeny a vyzdviženy v mediích na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§7 Nabytí platnosti

Tento statut vstupuje v platnost po schválení Představenstvem a Radou Euroregionu Krušnohoří /Erzgebirge

Matthias Damm, Freiberg, 26.05.2020
Ing. Vlastimil Vozka, Most, 22.05.2020