Fond malých projektů

Rádi byste realizovali malý projekt přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 eur? Pak je tu pro Vás Fond malých projektů, který spravují čtyři česko-saské euroregiony. Žádosti se podávají a zpracovávají přímo tam. O financování malých projektů rozhodují dvoustranné lokální řídicí výbory. Maximální výše podpory je 20 000 eur.

 

V rámci prioritní osy partnerské spolupráce je FMP 2021-2027 v Euroregionu Krušnohoří spravován saskou části euroregionu Euroregionem Erzgebirge e. V.

Podávání žádosti – podávat žádosti bude možné online přes dotační portál, který bude spuštěn nejpozději  během měsíce října 2023. 

V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro projekty s předem zjistitelným počtem účastníků.

Zasedání Lokálního řídícího výboru

Termíny budou aktualizovány.

 

Dokumenty fondu malých projektů

Dokumenty budou průběžně aktualizovány.

 

Logo do projektů ke stažení