Fond malých projektů

Rádi byste realizovali malý projekt přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 eur? Pak je tu pro Vás Fond malých projektů, který spravují čtyři česko-saské euroregiony. Žádosti se podávají a zpracovávají přes dotační portál níže.  O financování malých projektů rozhodují dvoustranné lokální řídicí výbory. Maximální výše podpory je 20 000 eur. Vyúčtování probíhá na základě zjednodušeného vykazování nákladů.
V rámci prioritní osy partnerské spolupráce je FMP 2021-2027 v Euroregionu Krušnohoří spravován saskou části euroregionu Euroregionem Erzgebirge e. V. 

Pro žadatele

⇓Žádost včetně příloh se podává POUZE ELEKTRONICKY přes DOTAČNÍ PORTÁL. 
Před podáním žádosti se prosím zaregistrujte do systému a v e-mailu potvrďte registraci. Po podání žádosti do systému můžete projekt realizovat na vlastní riziko před schválením na lokálním řídícím výboru.
Aktuálně lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů. 
Jednotková sazba nákladů EUR/osoboden

! Platná od 1.2.2024
Akce 53 EUR
Vzdělávání/školení 76 EUR
Odborné konference 105 EUR


Po ukončení realizace projektu žadatel nedokládá účetní doklady. Přes dotační portál nahraje závěrečnou zprávu, fotodokumentaci a prezenční listiny. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Zasedání Lokálního řídícího výboru

2023

14.12. 2023 online

Navržené termíny 2024 

Termín pro odevzdání žádostí ⇒                                 Zasedání LŘV

13.2.                                                                                      13.3. Freiberg

2.4.                                                                                       30.4. Most

6.8.                                                                                      18.9. Freiberg

2.10.                                                                                     13.11. Most

Logo do projektů ke stažení