Komise Euroregionu Krušnohoří

REVIZNÍ KOMISE

Členové:

Irena Pipišková, starostka obce Háj
Dana Havlátková Jurštaková, starostka města Jirkova
Ing. Karel Honzl, zastupitel města Podbořany

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Předsedkyně: Ing. Irena Jeřábková, vedoucí odboru, tajemnice výboru pro životní prostředí ÚK

Členové:

Ing. Martin Cidlinský, ředitel pro správu Povodí Ohře s.p. 
Ing. Jiří Frajt, vedoucí Odboru životního prostředí MÚ Kadaň 
Ing. Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO ORLEN Unipetrol RPA s.r.o
Ing. Tomáš Novák, jednatel, energetický specialista, Středisko pro úspory energie s.r.o

KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU

Předseda:

PhDr. Václav Hofmann, jednatel Městské divadlo v Mostě

Členové:

Bc. Věra Fryčová — ředitelka organizace Zoopark Chomutov
Jaromír Vápeník – předseda kulturní komise Postoloprty
MgA. Jiří Rumpík, umělecký šéf, Městské divadlo Most
Ing. Marcela Dvořáková, místostarostka města Bílina
Doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr. phil., FF UJEP Ústí nad Labem
Mgr. Jan Losenický, starosta Kadaně

KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY

Předseda:

Mgr. Michal Vavroch, ředitel Oblastního muzea a galerie v Mostě

Členové:

Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka Oblastního muzea v Chomutově
Ing. Vlastimil Skála, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči ÚK
Eliška Broumská, propagační a kulturní referent Jirkov
Antonín Herzán, předseda Horského klubu Lesná(Mgr. Kateřina Herzánová )
Petr Liebscher, vedoucí muzea a správce františkánského kláštera Kadaň
Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea v Mostě
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka Galerie Benedikta Rejta v Lounech

KOMISE PRO HOSPODÁŘSTVÍ A TURISTIKU

Předsedkyně:

Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK Chomutov

Členové:

Arnošt Ševčík — sdruž. odbor. org. SOO CCG Most
Sylvie Škubová, Odbor vnějších vztahů, Magistrátní úřad statutárního města Chomutov
Mgr. Stanislava Čapková, místostarostka města Podbořany
Bc. Adéla Václavíková, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu Klášterec nad Ohří
Ing. Jana Nedrdová, KÚ Ústeckého kraje
Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most
Ing. Petra Fryčková, Destinační agentura Krušné hory
Ing. Lukáš Pichlík, Destinační agentura Dolní Poohří

SOCIÁLNÍ KOMISE

Předseda:

Ing. Karel Giampaoli, oddělení sociální práce Krajský úřad Ústeckého kraje

Členové:

Mgr. Alena Tölgová, ředitelka MSSS Chomutov
Mgr. Světlana Nikolova, ředitelka Charita Most
Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí
Taťána Tkadlečková, vedoucí úseku sociální práce a prevence MÚ Louny
Mgr. Jana Pánková, referentka odbor sociálních věcí Magistrát města Mostu
Mgr. Kamila Sulíková, vedoucí odboru soc. služeb Žatec

KOMISE PRO DOPRAVU

Předseda:

Ing. Vojtěch Brzoň, tajemník komise dopravní, člen komise pro občanské obřady a akce města, člen Krizového štábu obce s rozšířenou působností města Mostu

Členové:

Mgr. Petra Kudrnová, odbor dopravy a SH ÚK, vedoucí oddělení pozemních komunikací ÚK
Ivana Zíková, investiční odbor ÚK
Jaroslav Komínek, zastupitel ÚK, člen dopravní komise ÚK
Ing. Vladimír Štochl, ředitel Regionálního obchodního centra ČD, a.s.
Ing. Petr Fišer, předseda správní rady Nadačního fondu “Moldavská dráha / Teplický Semmering”

KRIZOVÝ MANAGEMENT

Předseda:

Ing. Marcel Kucr, Dis., vedoucí oddělení krizového řízení ÚK

Členové:

Bc. Luboš Pros, vedoucí oddělení obrany a krizového řízení Magistrátu města Mostu
Tomáš Stanko, velitel JSDH, zástupce města Litvínova
Ing. Bc. Stanislav Hájek, krizové řízení Chomutov
Radek Baláš, ředitel Městské policie Louny
Ing. Martin Repko, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
Mgr. et Mgr. Jan Trpišovský,  vedoucí krizového řízení Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
Bc. Miroslav Račko, náčelník Horské služby Krušné hory

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE

Předseda:

Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomutov

Členové:

Ing. Ivo Bednár, zastupující předseda Okresní agrární komory v Mostě
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, ředitel MAS Vladař
Ing. Monika Šamsová, poradkyně
Ing. Jan Veleba, ředitel Okresní agrární komora Most

SPORTOVNÍ KOMISE

Předseda:

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny

Členové:

Ing. Petr Procházka, předseda FK Bílina
Ivana Šmídová, referentka (sportovní činnosti), tajemnice komise sportu a tělovýchovy města Mostu
Miroslav Schimmer, Sport Club 2000 Chomutov
Ing. Martin Bocian, radní města Chomutova, pedagog ZŠ, funkcionář florbalového klubu

 

ŠKOLSKÁ KOMISE

Předseda:

Josef Švec, Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Členové:

Ing. Ivana Košanová, Okresní hospodářská komora Chomutov, ředitelka
Jaroslav Dostál, Vzdělávací společnost Edost, s.r.o.
Miloslav Hons, Základní škola Na Příkopech 895, Chomutov, ředitel
Ing. Renáta Zárubová, Ph.D. , předseda představenstva, ředitel společnosti VÚHU a.s.
Ing. Jiří Mladý, ředitel SŠ technické, gastronomické a automobilní Chomutov