Novinky

Od dnešního dne lze podávat malé projekty přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 EUR. V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků s termínem realizace do konce roku 2023. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů.
Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:
Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise. Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.
Dne 18.10. 2023 se konal ustavující Lokální řídící výbor Fondu malých projektů. Výbor složený z 8 českých a 8 německých členů bude schvalovat projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021-2027 z projektu "Fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří"
„Jak žijí sociálně slabší obyvatelé v zemském okresu Krušnohoří" bylo hlavní téma jednání sociálně komise, která se sešla na zemském úřadu v Annabergu dne 11.10.2023. Němečtí členové komise v přehledné a podrobné prezentaci představili komplexní systém sociální podpory, který se dělí na tzv. občanské peníze a příspěvek na bydlení.
Členové dopravní komise jednali u kulatého stolu dne 10.10. 2023 na Magistrátu města Mostu, kde je osobně přivítal primátor města, Ing. Marek Hrvol.
Členy česko-německé komise pro kulturu a mládež přivítal osobně na radnici dne 21.9.2023 starosta města Wolkenstein, pan Wolfram Liebing. V úvodu jednání pohovořil o aktuálním dění ve městě, o možnostech vzdělávání, sportovního, kulturního a turistického vyžití. Neopomenul vyzdvihnout dlouhodobou přeshraniční spolupráci a společné projekty s partnerským městem Postoloprty, které je aktivním členem euroregionu.
Jubilejní zasedání komise se konalo  dne 19.09.2023 v nové požární stanici a v sídle Územního odboru Most HZS Ústeckého kraje na adrese Dělnická 163 v Mostě.  V úvodu jednání  předseda německé části pan Steffen Kräher zrekapituloval 30 let  činnosti komise a  poděkoval všem členům komise, jednatelům a zaměstnancům kanceláří euroregionu. První společné zasedání české a německé odborné komise krizového managementu proběhlo dne 08.03.1995 na Lesné a zaměřilo se na téma překračování hranic záchrannými službami v případě přeshraniční pomoci
Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.
Divadlo pro děti a mládež Burattino ve Stollbergu oslavilo 60 let od svého vzniku.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.
Preßnitztalbahn e. V. pořádá 12. září přeshraniční výlet, na který jste srdečně zváni.
Člen Euroregionu Krušnohoří, Povodí Ohře, s. p. pozvalo členy správní rady na své pravidelné zasedání do podniku v Chomutově dne 23.6.2023.