VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ NA UDĚLENÍ CENY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2024

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. V letošním roce bude Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge udělena již po čtrnácté.

Smysl a význam Ceny
Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge je zamýšlena jako uznání pro jednotlivce, kteří svým osobním nasazením a aktivitou přispěli k prospěchu, spolužití a sbližování obyvatel česko-saského příhraničí. Udělení této ceny má rovněž motivovat ostatní občany k angažovanosti v přeshraniční spolupráci, podpoře dobrých sousedských vztahů a vzájemnému porozumění.

Postup volby nositele Ceny
Návrhy na udělení Ceny mohou podávat členové odborných pracovních komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednotliví občané i instituce z území euroregionu. Písemné návrhy musí být doručeny oběma jednatelům euroregionu a měly by obsahovat podrobné zdůvodnění a přehled zásluh navrženého kandidáta.

Komise pro kulturu a mládež následně přezkoumá všechny návrhy a předloží svá stanoviska oběma předsedům euroregionu u k předjednání volby do 30. září 2024. Rada a Představenstvo Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge následně zvolí nositele ceny, přičemž předsedové výběr odůvodní. Udělení Ceny není právně vymahatelné.

Předávání Ceny
Cena bude slavnostně předána předsedy Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge na společném zasedání Představenstva a Rady Euroregionu nebo jiné významné akci koncem roku. Během slavnostního aktu budou představeny a oceněny zásluhy a činnost držitele Ceny.

Jak podat návrh?
Své návrhy s krátkým doporučením zašlete do 15.9.2024 na e-mailovou adresu: konecna@euroreg.cz.
Připojte se k nám a nominujte osobnosti, které svou prací a nasazením pomáhají zlepšovat náš společný přeshraniční region.

Více o ceně: https://euroreg.cz/cenu-euroregionu-krusnohori-erzgebirge/

Leták ke stažení: Výzva k podávání CENY ERK_ERE 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.