Rozvojová strategie Euroregionu

V rámci projektu Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027, č. p. 0887-CZ-22.04.2022, který byl zaměřen na efektivní přípravu Programu spolupráce ČR – Sasko 2021-2027 byla vytvořena Společná Strategie 2021+, která významným způsobem posílí a zintenzivní přeshraniční spolupráci a informovanost veřejnosti o činnosti euroregionu a přeshraničním programu, pomocí stanovení vize a strategických cílů ve prospěch celého společného regionu.