Členské výhody

Vyhledávání partnerů

Vyhledávání prověřených partnerů pro své členy pro přeshraniční aktivity a spolupráci na základě vybudované sítě kontaktů v rámci česko-německého sekretariátu

Fond malých projektů

Podpora projektů prostřednictvím česko-saského euroregionu.

Dotační informační servis

Poradenství a konzultace

Poradenské a konzultační služby v souvislosti s realizací přeshraničního Programu Interreg Česko-Sasko

Zapojení do binacionálních komisí

Zapojení zástupců členů do odborných binacionálních komisí, začlenění konkrétních problémů a témat, zprostředkování jednání