Dotace Interreg Česko-Sasko

Interreg je jedním z nejdůležitějších evropských nástrojů pro podporu přátelství a sousedství mezi členskými státy. V dotačním období 2021-2027 je k dispozici přibližně 190 milionů EUR pro přeshraniční projekty v oblastech inovace a konkurenceschopnost, změna klimatu a udržitelnost, vzdělávání a celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch a také partnerská spolupráce. Finanční prostředky pocházejí z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z národních příspěvků obou sousedních zemí.