Partnerství zámků

Nové partnerství vzniklo na jednání komise pro muzea a kulturní památky, kam byla pozvána jako host kastelánka zámku v Krásném Dvoře Mgr. Michaela Hofmannová. Zájem o spolupráci s tímto zámkem projevila Uta Liebing ze zámku Wolkenstein, a po její červnové návštěvě v Krásném Dvoře následovala 3. srpna 2016 návštěva delegace z Krásného Dvora na zámku Wokenstein. Tvořily ji, kromě kastelánky Mgr. Hofmannové, Ing. Zdenka Lněníčková, edukační pracovnice, která má na starosti rozvoj, prezentaci a vedení vzdělávacích programů v zámeckém areálu a Libuše Moravčíková, tajemnice Svazku obcí Podbořansko, který je partnerem i při vytváření společného projektového záměru. Jednání se zúčastnil takéstarosta Wolkensteinu a za Euroregion Krušnohoří jeho jednatel. Předběžně zde byla dohodnuta již konkrétní podoba společného projektu, stanoven jeho obsah a termíny.
A tak jako v Krásném Dvoře, i na zámku Wolkenstein následovala po jednání poutavá exkurze.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.