Česká část sociální komise na výjezdním zasedání

Brodec, jedna z nejmenších obcí našeho euroregionu, se významně zapsala do jeho historie. Již v roce 1996 zde Rada Euroregionu Krušnohoří přijala deklaraci, že chce převzít Fond malých projektů na podporu drobné přeshraniční spolupráce, což se také podařilo. Jednala zde komise krizového managementu a několikrát tu také zasedala redakční rada Infopressu, dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.¨

A 28. 8. 2020 zde jednala sociální komise. Českou část sociální komise  pozval na Brodec bývalý dlouholetý jednatel euroregionu Mgr. František Bína. Členové komise na výjezdním zasedání vybrali společná témata k projednání se saskou stranou, které se plánuje v první půlce listopadu 2020. Budeme vybírat z témat jako jsou:

  1. Bydlení především Housing Frst
  2. Sociální bydlení
  3. Hospic
  4. Opatrovnictví
  5. Práce s veřejností

Témata s návrhy termínů předneseme německé straně a budeme se těšit na společné jednání, které plánujeme během listopadu 2020.

Mgr. František Bína
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.