Česká část sociální komise na výjezdním zasedání

Brodec, jedna z nejmenších obcí našeho euroregionu, se významně zapsala do jeho historie. Již v roce 1996 zde Rada Euroregionu Krušnohoří přijala deklaraci, že chce převzít Fond malých projektů na podporu drobné přeshraniční spolupráce, což se také podařilo. Jednala zde komise krizového managementu a několikrát tu také zasedala redakční rada Infopressu, dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.¨

A 28. 8. 2020 zde jednala sociální komise. Českou část sociální komise  pozval na Brodec bývalý dlouholetý jednatel euroregionu Mgr. František Bína. Členové komise na výjezdním zasedání vybrali společná témata k projednání se saskou stranou, které se plánuje v první půlce listopadu 2020. Budeme vybírat z témat jako jsou:

  1. Bydlení především Housing Frst
  2. Sociální bydlení
  3. Hospic
  4. Opatrovnictví
  5. Práce s veřejností

Témata s návrhy termínů předneseme německé straně a budeme se těšit na společné jednání, které plánujeme během listopadu 2020.

Mgr. František Bína
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.