Asociace Euroregionů ČR přivítala na svém jednání nového náměstka pro Místní rozvoj ČR

Asociace Euroregionů ČR přivítala na svém prvním videokonferenčním jednání v roce 2022 nového náměstka pro Místní rozvoj ČR, Ing. Radima Sršně, Ph.D. Měli jsme tak možnost představit naší činnost a informovat pana náměstka o aktuálních přípravách na nové programové období 2021+. Po diskuzi následovala nominace delegátů asociace do Meziregionální poradní skupiny MMR (MRPS) a do Národní stálé konference za účelem posílení role euroregionů a Asociace Euroregionů České republiky. V závěru jednání jsme vybírali koncept nového loga asociace, pod kterým již bude asociace jednat na příštím zasedání. Děkujeme Euroregion Nisa za přípravu a organizaci jednání.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.