Dopravní komise na Cínovci

Tentokrát zorganizoval starosta Dubí Ing. Petr Pípal, předseda této důležité komise, její jednání 15. srpna 2016 ve známém hotelu Pomezí v Dubí-Cínovci. Hosty jednání byli  radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek a Ing. Vladimír Macholda, ředitel příspěvkové organizace Ústeckého kraje Správa a údržba silnic. A protože na programu byly plánované změny v dopravě na obou stranách, dokončování silničních staveb, otevírání nových hraničních přechodů a nové záměry, byla jejich účast, spolu s členkami dopravní  komise z Ústeckého kraje, velmi prospěšná. Dálnice D 8 bude v letošním roce dokončena, připravují se dostavby rychlostních silnic R7 a R6.  Vzhledem k velkému zájmu obyvatel v obou euroregionech, Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge i Euroregionu Elbe/Labe, předseda komise Ing. Pípal navrhl uspořádat společnou dopravní konferenci obou euroregionů, zaměřenou na informovanost veřejnosti. Na jednání se již také kromě všeobecné výměny informací o výstavbě nových dopravních staveb objevily i náměty na projednání problematiky společné údržby komunikací či propojení personální autobusové i vlakové dopravy. Na společném jednání představitelů obou euroregionů bude připraven projektový záměr do Fondu malých projektů. Komise také posuzovala projekt Krušnohorský pohár/Erzgebirgspokal. Žadatelem je Automotosport Osek a německým partnerem Motor sport club Grünhain. Jedná se o seriál mezinárodních automobilových závodů do vrchu, kdy se jednotlivé závody tohoto seriálu pojedou na obou stranách euroregionu. Komise tento projekt, o kterém rozhodne Lokální řídící výbor 7. září, plně podporuje a vydala k němu kladné stanovisko. Další jednání komise je  plánováno na listopad a uskuteční se na saské straně.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.