Dopravní komise na Cínovci

Tentokrát zorganizoval starosta Dubí Ing. Petr Pípal, předseda této důležité komise, její jednání 15. srpna 2016 ve známém hotelu Pomezí v Dubí-Cínovci. Hosty jednání byli  radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek a Ing. Vladimír Macholda, ředitel příspěvkové organizace Ústeckého kraje Správa a údržba silnic. A protože na programu byly plánované změny v dopravě na obou stranách, dokončování silničních staveb, otevírání nových hraničních přechodů a nové záměry, byla jejich účast, spolu s členkami dopravní  komise z Ústeckého kraje, velmi prospěšná. Dálnice D 8 bude v letošním roce dokončena, připravují se dostavby rychlostních silnic R7 a R6.  Vzhledem k velkému zájmu obyvatel v obou euroregionech, Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge i Euroregionu Elbe/Labe, předseda komise Ing. Pípal navrhl uspořádat společnou dopravní konferenci obou euroregionů, zaměřenou na informovanost veřejnosti. Na jednání se již také kromě všeobecné výměny informací o výstavbě nových dopravních staveb objevily i náměty na projednání problematiky společné údržby komunikací či propojení personální autobusové i vlakové dopravy. Na společném jednání představitelů obou euroregionů bude připraven projektový záměr do Fondu malých projektů. Komise také posuzovala projekt Krušnohorský pohár/Erzgebirgspokal. Žadatelem je Automotosport Osek a německým partnerem Motor sport club Grünhain. Jedná se o seriál mezinárodních automobilových závodů do vrchu, kdy se jednotlivé závody tohoto seriálu pojedou na obou stranách euroregionu. Komise tento projekt, o kterém rozhodne Lokální řídící výbor 7. září, plně podporuje a vydala k němu kladné stanovisko. Další jednání komise je  plánováno na listopad a uskuteční se na saské straně.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.