Informace z Euroregionu Krušnohoří

Aktuální informace pro žadatele FMP k pozastaveným projektům z důvodu opatření proti šíření koronaviru

STORNO POPLATKY jsou uznatelným výdajem.

V případě, že jste uhradili zálohu nebo celkovou částku za externí služby a došlo (dojde) ke zrušení akce z důvodu opatření proti šíření koronaviru, jsou storno poplatky uznatelným výdajem. Důležité je, aby příjemce dotace co nejdříve o této skutečnosti informoval dodavatele a snažil se o vrácení zaplacené částky v co největším rozsahu.
Pokud by se daná aktivita projektu neuskutečnila, je nutné ji realizovat v náhradním termínu tak, aby byly dodrženy schválené aktivity projektu.
Vzhledem k tomu, že dopady opatření při boji proti SARS-CoV-2 mohou pro žadatele znamenat velké množství různých problémů s různým dopadem na harmonogram projektu, doporučujeme konzultovat jednotlivé případy s naším sekretariátem.

Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně jedná o aktuální situaci, a z ní plynoucích dopadech na program a projekty, také s Evropskou komisí. Pro další informace proto doporučujeme sledovat stránky:
https://www.crr.cz/opatreni-centra-souvisejici-s-koronavir…/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/

Euroregion je Vám k dispozici na mobilním telefonu nebo e-mailu.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.