Informace z Euroregionu Krušnohoří

Aktuální informace pro žadatele FMP k pozastaveným projektům z důvodu opatření proti šíření koronaviru

STORNO POPLATKY jsou uznatelným výdajem.

V případě, že jste uhradili zálohu nebo celkovou částku za externí služby a došlo (dojde) ke zrušení akce z důvodu opatření proti šíření koronaviru, jsou storno poplatky uznatelným výdajem. Důležité je, aby příjemce dotace co nejdříve o této skutečnosti informoval dodavatele a snažil se o vrácení zaplacené částky v co největším rozsahu.
Pokud by se daná aktivita projektu neuskutečnila, je nutné ji realizovat v náhradním termínu tak, aby byly dodrženy schválené aktivity projektu.
Vzhledem k tomu, že dopady opatření při boji proti SARS-CoV-2 mohou pro žadatele znamenat velké množství různých problémů s různým dopadem na harmonogram projektu, doporučujeme konzultovat jednotlivé případy s naším sekretariátem.

Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně jedná o aktuální situaci, a z ní plynoucích dopadech na program a projekty, také s Evropskou komisí. Pro další informace proto doporučujeme sledovat stránky:
https://www.crr.cz/opatreni-centra-souvisejici-s-koronavir…/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/

Euroregion je Vám k dispozici na mobilním telefonu nebo e-mailu.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.