Komise pro hospodářství a turistiku

Předsedové komise pro hospodářství a turistiku, Ing. Ivana Košanová a Mathias Lißke, se v Annabergu sešli na přípravném jednání komise, kterého se zúčastnil i jednatel Euroregionu Krušnohoří a významný člen komise Ing. František Titl. Společně připravili nejen další témata pro jednání komise, ale i náměty projektů, které budou v komisi představeny. Ing. Košanová seznámila své kolegy s projektovým návrhem, který by obě strany euroregionu seznámil s dopady 4. průmyslové revoluce na regionální úrovni a Ing. Titl je seznámil s návrhem ochrany vod v souvislosti s ukončenou důlní činností. Pro takový projekt navrhne Mathias Lißke vhodné německé partnery, protože na saské straně Krušnohoří byly již takové projekty realizovány. Komise pro hospodářství a turistiku nejen vysoce odborně posuzuje předkládané projekty, ale podílí se aktivně i na vytváření všech nových programových dokumentů v programu přeshraniční spolupráce a na tvorbě strategií. DSC_0004

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.