Konference projektu ChemMultimodal

Konference v rámci projektu ChemMultimodal proběhla v hotelu Clarion Congress Hotel 19. dubna 2017 v Ústí nad Labem za účasti třinácti partnerů ze sedmi evropských zemí, a celkem se jí zúčastnilo 105 odborníků a hostů. Zahájil ji hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a moderoval ji Ing. Jan Sixta. Vedoucím partnerem projektu je Ministerstvo pro ekonomiku, vědu a digitalizaci Saska – Anhaltska. Vystoupili zde jeho 2 zástupci, dále i partneři z Rakouska, Slovenska a v následné diskusi i z Maďarska, Itálie, ale především zástupci dopravních firem. Představena zde byla problematika kombinovaných přeprav, růst jejich podílu a převod dopravy ze silnic na železnici, případně na řeky. Mělo by se podpořit rozšíření počtu kontejnerových vlaků, nové systémy překladišť, vybavení koridorů pro podporu nebezpečných nákladů. Provoz na terminálech by měl vést ke snížení emisí skleníkových plynů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.