Konference projektu ChemMultimodal

Konference v rámci projektu ChemMultimodal proběhla v hotelu Clarion Congress Hotel 19. dubna 2017 v Ústí nad Labem za účasti třinácti partnerů ze sedmi evropských zemí, a celkem se jí zúčastnilo 105 odborníků a hostů. Zahájil ji hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a moderoval ji Ing. Jan Sixta. Vedoucím partnerem projektu je Ministerstvo pro ekonomiku, vědu a digitalizaci Saska – Anhaltska. Vystoupili zde jeho 2 zástupci, dále i partneři z Rakouska, Slovenska a v následné diskusi i z Maďarska, Itálie, ale především zástupci dopravních firem. Představena zde byla problematika kombinovaných přeprav, růst jejich podílu a převod dopravy ze silnic na železnici, případně na řeky. Mělo by se podpořit rozšíření počtu kontejnerových vlaků, nové systémy překladišť, vybavení koridorů pro podporu nebezpečných nákladů. Provoz na terminálech by měl vést ke snížení emisí skleníkových plynů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.