Velké projekty

V Karlových Varech se na dvodenním zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko ve dnech 3. a 4. dubna 2017 rozhodovalo o 21 předložených projektech. Z našeho euroregionu vzešlo několik úspěšných projektů.

Vodamin II – Potenciály  nebezpečí a využití důlních vod v severních Čechách a Krušnohoří. Projekt podal Palivový kombinát Ústí, Státní podnik, VŠB – Technická univerzita Ostrava, partnery jsou TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau Görlitz a Saxonia Freiberg. Koordinátorem projektu byla OHK Most.  Tento projekt byl tak dobře připraven, že je dáván za vzor. Prostedky z EU byly schváleny ve výši 2. 808. 547 EUR

Projekt Moorrevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách podal Státní lesní úřad Marienberg a partnery jsou Lesy ČR, Naturpark Erzgebirge/Vogtland Schlettau a Ústecký kraj. Protředky EU jsou odsouhlaseny ve výši 1.274.772 EUR

Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina je projektem TU Freiberg, partneři jsou Spolek Montanregion Erzgebirge e.V. z Freibergu, Mezinárodní akademie Berlín, Institut Heritage Studies. Českými partnery jsou Univerzita J.E.P v Ústí n. Labem, Národní památkový ústav a Montanregion Krušné hory Jáchymov. Schválené prostředky 1. 042. 354 Eur. 

Spolupráci mladých lidí z Chomutova a Hoyeswerdy s moderními komunikačními prostředky, která vyústí v audioprůvodce v muzeích a v žákovský diář podala nadace ZOCM Zuse – Computer muzeum a projektovými partnery jsou gymnázium v Hoyerswerdě a Střední odborná škola energetická a stavební, obchodní akademie a zdravotní škola Chomutov. Schválené prostředky jsou ve výši 421.220 EUR.

Projekt pěti zámků podaly spojené zámky Augustusburg, Scharfenstein a Lichtenwalde. Partnery jsou zámek v Klášterci nad Ohří a Kulturní vzdělávací a informační centrum Jirkov.  Dotace je 625.387 EUR

Sportovní projekt Basketbal jako most pro mládež v Euroregionu Elbe/Labe podal spolek Dresden Titans e.V a partnerem je Basketbalový klub Ústí nad Labem. Prostředky z EU jsou schváleny ve výši 700.102 EUR.

Vzhledem k tomu, že jsou do projektu zahrnuta i družstva z našeho euroregionu (Chomutov), inicioval předseda sportovní komise Mgr. Zdeněk Pištora změnu názvu na Basketbal jako most pro mládež v česko-saském pohraničí, což bylo Monitorovacím výborem žadateli doporučeno.

 Zástupce Euroregionu Krušnohoří spolu se čtyřmi členy německé strany Monitorovacího výboru hlasoval proti přijetí projektu ATHENE, podaný Ekologickým centrem v Drážďanech, spočívajícím v monitoringu sýčka za 856.485 EUR. Projekt byl přesto schválen.

 Monitorovací výbor schválil na svém zasedání změnu jednacího řádu, který precizoval podjatost při jednání, schválil zprávu o navázání prostředků a Euroregion Egrensis podal návrh na možnost investicí ve Fondu malých projektů. Konkrétní návrh bude předložen na příštím zasedání.

17-04-10_KP_SNCZ_Informace

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.