Projekty Meziboří – Sayda

Na pozvání starosty Saydy Volknera Krönnera se na radnici v Saydě sešli 11. 4. 2017 zástupci města Meziboří a projektoví partneři saského města Sayda s jednatelem euroregionu, aby společně posoudili projektové záměry, které chtějí jako projekty podat do Fondu malých projektů. Meziboří připravuje projekt společných oslav výročí školy a kopané. Sayda připravila partnerské aktivity v tomto a příštím roce. Projekt kempu pro děti a mládež podá Sayda samostatně. Vysvětlena byla i možnost účasti dětí z italského Sogliana, které je jejich společným partnerským městem. Partnerství všech třech měst trvá od roku 1995 a společné aktivity realizovala tato města i v době, kdy na ně nebylo možné získat dotace.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.