Valná hromada Euroregionu Krušnohoří v Chomutově

Místem jednání hromady se stalo 31. března 2017 chomutovské divadlo. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která projednala výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru, seznámila se s navrženými velkými projekty do Monitorovacího výboru a předběžně se zabývala návrhy na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. K tomu pověřila rada svou komisi pro kulturu a mládež, která připraví konkrétní návrhy Ceny i s prioritami. Valná hromada se v úvodu seznámila s podrobnou zprávou o činnosti za rok 2016 a předseda euroregionu, Ing. Jiří Hlinka, uvedl úkoly, které si euroregion vytýčil pro letošek. Zprávu revizní komise přednesla Ing. Mikovcová a výsledek hospodaření za rok 2016 přednesl Ing.  Karel Honzl, místostarosta Podbořan. Pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 5 567 500 Kč. Ing. Pípal, starosta Dubí, informoval přítomné o pomoci Ústeckého kraje oběma euroregionům. Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu roku 2017. K 31. 3. 2017 má Euroregion Krušnohoří 114 členů, z toho 76 obcí a 38 organizací. V loňském roce přibyli 2 noví členi. Valná hromada dále dovolila jednoho nového člena rady, který byl podle stanov dosud pouze prozatímně kooptován. Po jednomyslném zvolení se řádným členem rady euroregionu stal Mgr. Jan Mareš, náměstek primátora Chomutova. Ing. Hlinka se jménem euroregionu rozloučil s odstoupivším členem rady MUDr. Marianem Bystroněm a finanční manažerka euroregion Ing. Konečná mu předala upomínkový dar. Přítomní také vyslovili podporu zachování železnice na Moldavu. Ředitel Městského divadla v Mostě PhDr. Václav Hofmann nabídl na valné hromadě divadelního představení Noc na Karlštejně, což přítomní jistě rádi využijí, podobně jako tomu bylo v loňském roce. Dopravu na představení hradí Ústecký kraj. Práci euroregionu na závěr ocenila starostka Vejprt Jitka Gavdunová. Po jednání měli účastnící letošního zasedání opět dostatek možností k neformálním rozhovorům a předávání zkušeností v příjemném a důstojném prostředí.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.