Valná hromada Euroregionu Krušnohoří v Chomutově

Místem jednání hromady se stalo 31. března 2017 chomutovské divadlo. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která projednala výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru, seznámila se s navrženými velkými projekty do Monitorovacího výboru a předběžně se zabývala návrhy na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. K tomu pověřila rada svou komisi pro kulturu a mládež, která připraví konkrétní návrhy Ceny i s prioritami. Valná hromada se v úvodu seznámila s podrobnou zprávou o činnosti za rok 2016 a předseda euroregionu, Ing. Jiří Hlinka, uvedl úkoly, které si euroregion vytýčil pro letošek. Zprávu revizní komise přednesla Ing. Mikovcová a výsledek hospodaření za rok 2016 přednesl Ing.  Karel Honzl, místostarosta Podbořan. Pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 5 567 500 Kč. Ing. Pípal, starosta Dubí, informoval přítomné o pomoci Ústeckého kraje oběma euroregionům. Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu roku 2017. K 31. 3. 2017 má Euroregion Krušnohoří 114 členů, z toho 76 obcí a 38 organizací. V loňském roce přibyli 2 noví členi. Valná hromada dále dovolila jednoho nového člena rady, který byl podle stanov dosud pouze prozatímně kooptován. Po jednomyslném zvolení se řádným členem rady euroregionu stal Mgr. Jan Mareš, náměstek primátora Chomutova. Ing. Hlinka se jménem euroregionu rozloučil s odstoupivším členem rady MUDr. Marianem Bystroněm a finanční manažerka euroregion Ing. Konečná mu předala upomínkový dar. Přítomní také vyslovili podporu zachování železnice na Moldavu. Ředitel Městského divadla v Mostě PhDr. Václav Hofmann nabídl na valné hromadě divadelního představení Noc na Karlštejně, což přítomní jistě rádi využijí, podobně jako tomu bylo v loňském roce. Dopravu na představení hradí Ústecký kraj. Práci euroregionu na závěr ocenila starostka Vejprt Jitka Gavdunová. Po jednání měli účastnící letošního zasedání opět dostatek možností k neformálním rozhovorům a předávání zkušeností v příjemném a důstojném prostředí.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.