Malé velké mistrovství

V červnu 2018 se v Bohušovicích nad Ohří konal 3. ročník krajského mistrovství v orbě Ústeckého kraje, kterého se zúčastnilo na krajské podmínky nevídaných 20 soutěžících. Soutěž byla obohacena i o reprezentací saských oráčů, kteří stejně jako v loňském roce přijeli na tuto orbu předvést svoje umění v ovládání pluhu a traktoru. Účast saských oráčů byla zajištěna ve spolupráci s Euroregionem Erzgebirge/Krušnohoří v rámci projektu „Agrární spolupráce“ z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Ze saské početné delegace byl mezi rozhodčími Mirko Mauersberger (vedoucí týmu) a ve vlastní den orby přijel podpořit saské oráče také pan Werner Bergelt, jednatel Regionalbauernverband Erzgebirge e.V., předseda německé části zemědělské komise. Soutěžilo se celkem v pěti disciplínách a ve dvou s výraznou převahou zvítězili 2 saští oráči, p. Decker Lukas s traktorem Lamborghini a pluhem Kverneland a p. Uhlmann Lars s traktorem ZT 300 a pluhem Kverneland. Suché a horké počasí posledních dnů bylo příčinou velmi tvrdé půdy, kdy zejména malá a historická technika měla problémy udržet stanovenou hloubku a kvalitu orby. Velké poděkování vyslovil předseda Společnosti pro orbu paní Ludmile Holadové, ředitelce OAK Most, předsedkyni zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, která je výraznou osobou při organizaci krajských soutěží v orbě Ústeckého kraje. První brázdu s koňmi pana Čmejly vyoral hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a vystřídali se i další – pan Ing. Jan Navrátil z ČZÚ Praha s Ludmilou Holadovou a další.

Z projevu hejtmana vyjímáme: „Založila se zde v kraji hezká tradice, což dokazuje už letošní třetí ročník. Dnešní mistrovství v orbě je oslavou zemědělství, které má rozhodně nezastupitelnou a významnou úlohu v hospodářství. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří každoročně půdu obdělávají a pečují o ni“.

vysledkova listina

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.