Malé velké mistrovství

V červnu 2018 se v Bohušovicích nad Ohří konal 3. ročník krajského mistrovství v orbě Ústeckého kraje, kterého se zúčastnilo na krajské podmínky nevídaných 20 soutěžících. Soutěž byla obohacena i o reprezentací saských oráčů, kteří stejně jako v loňském roce přijeli na tuto orbu předvést svoje umění v ovládání pluhu a traktoru. Účast saských oráčů byla zajištěna ve spolupráci s Euroregionem Erzgebirge/Krušnohoří v rámci projektu „Agrární spolupráce“ z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Ze saské početné delegace byl mezi rozhodčími Mirko Mauersberger (vedoucí týmu) a ve vlastní den orby přijel podpořit saské oráče také pan Werner Bergelt, jednatel Regionalbauernverband Erzgebirge e.V., předseda německé části zemědělské komise. Soutěžilo se celkem v pěti disciplínách a ve dvou s výraznou převahou zvítězili 2 saští oráči, p. Decker Lukas s traktorem Lamborghini a pluhem Kverneland a p. Uhlmann Lars s traktorem ZT 300 a pluhem Kverneland. Suché a horké počasí posledních dnů bylo příčinou velmi tvrdé půdy, kdy zejména malá a historická technika měla problémy udržet stanovenou hloubku a kvalitu orby. Velké poděkování vyslovil předseda Společnosti pro orbu paní Ludmile Holadové, ředitelce OAK Most, předsedkyni zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, která je výraznou osobou při organizaci krajských soutěží v orbě Ústeckého kraje. První brázdu s koňmi pana Čmejly vyoral hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a vystřídali se i další – pan Ing. Jan Navrátil z ČZÚ Praha s Ludmilou Holadovou a další.

Z projevu hejtmana vyjímáme: „Založila se zde v kraji hezká tradice, což dokazuje už letošní třetí ročník. Dnešní mistrovství v orbě je oslavou zemědělství, které má rozhodně nezastupitelnou a významnou úlohu v hospodářství. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří každoročně půdu obdělávají a pečují o ni“.

vysledkova listina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.