Malé velké mistrovství

V červnu 2018 se v Bohušovicích nad Ohří konal 3. ročník krajského mistrovství v orbě Ústeckého kraje, kterého se zúčastnilo na krajské podmínky nevídaných 20 soutěžících. Soutěž byla obohacena i o reprezentací saských oráčů, kteří stejně jako v loňském roce přijeli na tuto orbu předvést svoje umění v ovládání pluhu a traktoru. Účast saských oráčů byla zajištěna ve spolupráci s Euroregionem Erzgebirge/Krušnohoří v rámci projektu „Agrární spolupráce“ z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Ze saské početné delegace byl mezi rozhodčími Mirko Mauersberger (vedoucí týmu) a ve vlastní den orby přijel podpořit saské oráče také pan Werner Bergelt, jednatel Regionalbauernverband Erzgebirge e.V., předseda německé části zemědělské komise. Soutěžilo se celkem v pěti disciplínách a ve dvou s výraznou převahou zvítězili 2 saští oráči, p. Decker Lukas s traktorem Lamborghini a pluhem Kverneland a p. Uhlmann Lars s traktorem ZT 300 a pluhem Kverneland. Suché a horké počasí posledních dnů bylo příčinou velmi tvrdé půdy, kdy zejména malá a historická technika měla problémy udržet stanovenou hloubku a kvalitu orby. Velké poděkování vyslovil předseda Společnosti pro orbu paní Ludmile Holadové, ředitelce OAK Most, předsedkyni zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, která je výraznou osobou při organizaci krajských soutěží v orbě Ústeckého kraje. První brázdu s koňmi pana Čmejly vyoral hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a vystřídali se i další – pan Ing. Jan Navrátil z ČZÚ Praha s Ludmilou Holadovou a další.

Z projevu hejtmana vyjímáme: „Založila se zde v kraji hezká tradice, což dokazuje už letošní třetí ročník. Dnešní mistrovství v orbě je oslavou zemědělství, které má rozhodně nezastupitelnou a významnou úlohu v hospodářství. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří každoročně půdu obdělávají a pečují o ni“.

vysledkova listina

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.