Mimořádná Rada Euroregionu Krušnohoří

V pátek 22.05.2020 se sešla na svém mimořádném jednání rada.

I přes veškeré technologické možnosti nám lidský kontakt chyběl a o to více jsme byli potěšeni, že můžeme jednat s členy rady osobně a po delší době je pozvat do Divadla Rozmanitostí, kde euroregion sídlí.
V úvodu jednání dostal slovo Radek Exner, ředitel společnosti Celio, a.s., aby vysvětlil okolnosti požáru, ke kterému došlo na skládce dne 20.5.2020. Hořela odpadová hala a hasičům se podařilo zlikvidovat požár po více než čtyřech hodinách. Měřící vůz nezjistil zvýšenou koncentraci škodlivin. Po odebrání vzorků a šetření kriminální policie bude vydáno oficiální tiskové prohlášení společnosti. Pan ředitel při této příležitosti pozval členy v případě zájmu na exkurzi. Dohodli jsme se, že se jednání rady v září uskuteční na pozvání pane ředitele ve společnosti Celio.

⇒Na svém programu měla rada 7. bodů.

     Rada schválila:

  • Změny v komisích, které byly aktualizovány na našich stránkách www.euroreg.cz
  • Zprávu o činnosti jednatelství
  • Úpravy ve Statutu Ceny Euroregionu Krušnohoří/ Erzgebirge, termín pro podání výzvy pro tento rok se blíží a těšíme se na došlé návrhy
  • Kooptaci Davida Kádnera, starosty obce Nová Ves v Horách novým členem rady na dobu do jednání valné hromady

    Dále jsme měli na programu:

  • Přípravu Lokálního řídícího výboru, který v souvislosti s pandemií koronaviru probíhá per rollam. Naše odborné komise nám dodaly stanoviska k projektům, které jsme mohli předat členům výboru. Bylo podáno celkem 5 německých a 1 český projekt, který se bude schvalovat jako náhradní, jelikož česká strana nedisponuje finančními prostředky. O výsledku hlasování vás budeme informovat ihned po jeho skončení 5.6.2020
  • Přípravu nového programového období, na naše stránky jsme pro tento účel přidali samostatnou záložku s aktuálními informacemi a dokumenty. Seznámili jsme radu hlavně s aktuálním DOTAZNÍKOVÝM ŠETŘENÍM, do kterého se mohou zapojit všichni a přispět tak k zaměření budoucího programu
  • Přípravu na valnou hromadu, která se uskuteční 12.6.2020

Příští jednání rady je plánováno dne 12.6.2020 před konáním valné hromady v Podbořanech.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.