LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR SCHVÁLIL 6 PROJEKTŮ V OBĚŽNÉM ŘÍZENÍ

Členové výboru se tentokrát nemohli sejít společně na 19. zasedání dne 27.5.2020 ve Freibergu. O projektech se proto hlasovalo v oběžném řízení. Schváleno bylo celkem 5 německých projektů a 1 český projekt s celkovými náklady 82 642,77 EUR.  Prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj bude rozdělena dotace mezi žadatele v celkové výši 58 342,39 EUR.

Schválené projekty_19. LŘV_PER ROLLAM

Český projekt byl schválen jako náhradní. Česká strana má prostředky pro Fond malých projektů vyčerpané. Projekt bude financován do výše disponibilních úspor ze zpětného toku finančních prostředků. Saská strana má k dispozici cca. 300 000,00 EUR.

Děkujeme členům výboru a odborným komisím za perfektní spolupráci. Poděkování patří i německému jednatelství a těšíme se na příští zasedání dne 16.9. 2020 v Mostě.

Podat projekty lze nejpozději do 5.8.2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.