LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR SCHVÁLIL 6 PROJEKTŮ V OBĚŽNÉM ŘÍZENÍ

Členové výboru se tentokrát nemohli sejít společně na 19. zasedání dne 27.5.2020 ve Freibergu. O projektech se proto hlasovalo v oběžném řízení. Schváleno bylo celkem 5 německých projektů a 1 český projekt s celkovými náklady 82 642,77 EUR.  Prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj bude rozdělena dotace mezi žadatele v celkové výši 58 342,39 EUR.

Schválené projekty_19. LŘV_PER ROLLAM

Český projekt byl schválen jako náhradní. Česká strana má prostředky pro Fond malých projektů vyčerpané. Projekt bude financován do výše disponibilních úspor ze zpětného toku finančních prostředků. Saská strana má k dispozici cca. 300 000,00 EUR.

Děkujeme členům výboru a odborným komisím za perfektní spolupráci. Poděkování patří i německému jednatelství a těšíme se na příští zasedání dne 16.9. 2020 v Mostě.

Podat projekty lze nejpozději do 5.8.2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.