Aktuální informace k novému programovému období

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI! Dotazníkového šetření se zúčastnilo 5️⃣5️⃣7️⃣ ÚČASTNÍKŮ.

5. června 2020 bylo ukončeno online dotazníkové šetření za účelem získání informací o plánovaných přeshraničních aktivitách či projektových nápadech. Účastníci dotazníkového šetření se tak mohli významně podílet na utváření programu.

Další příprava programu závisí na rozhodnutích na evropské úrovni. Programový dokument bude možné dokončit a podat ke schválení Evropské komisi teprve po uzavření vyjednávání o Víceletém finančním rámci (VFR) a návrzích nařízení.

https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.