Zasedání rady a valné hromady Podbořany 12.6.2020

12.6.2020 se konalo v Podbořanech v hotelu Národní dům zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří. Rada měla na programu především přípravu valné hromady, která následovala po jednání.  Uspořádat valnou hromadu jsme mohli na pozvání starosty města Podbořany, Mgr. Radka Reindla a tímto mu za reprezentativní zázemí a organizaci děkujeme.
V úvodu pohovořil pan starosta o svém městě, jeho plánech a aktivitách. Poté vedl konstruktivní jednání valné hromady jeho předseda, Ing. Vlastimil Vozka.
Valná hromada na svém jednání jednomyslně schválila Zprávu o činnosti sdružení, Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 ve celkové výši 7 270 000,00 Kč, z čehož činí průtokové položky 5 800 000,00 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Do Rady Euroregionu Krušnohoří byli nově zvoleni pan David Kádner, starosta obce Nová Ves v Horách za odstoupivšího Jiřího Mooze a ředitel společnosti Celio a.s. Radek Exner za odstoupivšího Antonína Beneše.
Závěr valné hromady byl slavností. Po 25 letech se loučil jeho zakladatel a dlouholetý jednatel Mgr. František Bína, který se zasloužil od samého počátku o navázaní a prohloubení vzájemných česko-saských vztahů, pomohl k mnoha partnerství v našem euroregionu Krušnohoří/ Erzgebirge a byl iniciátorem úspěšných přeshraničních projektů regionálního i lokálního významu. Děkujeme za práci, kterou pro euroregion vykonal a přejeme mu, aby zasloužený odpočinek trávil pouze tím, co mu dělá radost, mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Mgr. František Bína
Ing. Vlastimil Vozka

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.