Zasedání rady a valné hromady Podbořany 12.6.2020

12.6.2020 se konalo v Podbořanech v hotelu Národní dům zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří. Rada měla na programu především přípravu valné hromady, která následovala po jednání.  Uspořádat valnou hromadu jsme mohli na pozvání starosty města Podbořany, Mgr. Radka Reindla a tímto mu za reprezentativní zázemí a organizaci děkujeme.
V úvodu pohovořil pan starosta o svém městě, jeho plánech a aktivitách. Poté vedl konstruktivní jednání valné hromady jeho předseda, Ing. Vlastimil Vozka.
Valná hromada na svém jednání jednomyslně schválila Zprávu o činnosti sdružení, Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 ve celkové výši 7 270 000,00 Kč, z čehož činí průtokové položky 5 800 000,00 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Do Rady Euroregionu Krušnohoří byli nově zvoleni pan David Kádner, starosta obce Nová Ves v Horách za odstoupivšího Jiřího Mooze a ředitel společnosti Celio a.s. Radek Exner za odstoupivšího Antonína Beneše.
Závěr valné hromady byl slavností. Po 25 letech se loučil jeho zakladatel a dlouholetý jednatel Mgr. František Bína, který se zasloužil od samého počátku o navázaní a prohloubení vzájemných česko-saských vztahů, pomohl k mnoha partnerství v našem euroregionu Krušnohoří/ Erzgebirge a byl iniciátorem úspěšných přeshraničních projektů regionálního i lokálního významu. Děkujeme za práci, kterou pro euroregion vykonal a přejeme mu, aby zasloužený odpočinek trávil pouze tím, co mu dělá radost, mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Mgr. František Bína
Ing. Vlastimil Vozka

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.