Otevřené hranice a EUROREGION opět SPOLU

Dne 15.6.2020 se otevřely hranice a my jsme využili hned první den k tomu, abychom navštívili naší saskou stranu Euroregion Erzgebirge ve Freibergu a projednali osobně společné plány a aktivity.
Projeli jsme bez problémů a kontrol hned dva hraniční přechody – Moldavu a Mníšek.
V plné sestavě a přátelské atmosféře jsem projednali především:
Organizaci a termíny našich odborných komisí
Zveřejnění Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
Zintenzivnění práce s veřejností
Přípravu Lokálního řídícího výboru
Přípravu na nové programové období 2021-2027
Projektové záměry euroregionu
Máme před sebou hodně práce. Těšíme se na konstruktivní a přátelskou spolupráci a úspěšnou společnou cestu!

Společný sekretariát:
Gerit Straube, Martina Ďurdíková, Veronika Jahn, Jan Prokopec, Petra Konečná

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.