Otevřené hranice a EUROREGION opět SPOLU

Dne 15.6.2020 se otevřely hranice a my jsme využili hned první den k tomu, abychom navštívili naší saskou stranu Euroregion Erzgebirge ve Freibergu a projednali osobně společné plány a aktivity.
Projeli jsme bez problémů a kontrol hned dva hraniční přechody – Moldavu a Mníšek.
V plné sestavě a přátelské atmosféře jsem projednali především:
Organizaci a termíny našich odborných komisí
Zveřejnění Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
Zintenzivnění práce s veřejností
Přípravu Lokálního řídícího výboru
Přípravu na nové programové období 2021-2027
Projektové záměry euroregionu
Máme před sebou hodně práce. Těšíme se na konstruktivní a přátelskou spolupráci a úspěšnou společnou cestu!

Společný sekretariát:
Gerit Straube, Martina Ďurdíková, Veronika Jahn, Jan Prokopec, Petra Konečná

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.