Z VIDEOKONFERENČNÍHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY EUROREGIONU

Dne 26. dubna 2024 proběhla Správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
**Přivítání a schválení zápisu z 22. března**
– Úvodní slovo pronesl předseda správní rady, který přivítal všechny přítomné členy. Následně byl jednomyslně schválen zápis z předchozího jednání, které se konalo 22. března 2024.
**Zpráva o činnosti jednatelství**
– Dalším bodem byla zpráva o činnosti jednatelství Euroregionu Krušnohoří. Jednatelka informovala o zasedání komisí,  aktuálních projektech a činnostech, které byly realizovány od posledního setkání.
**Fond malých projektů – představení projektů pro LŘV 30. dubna 2024**
– Projektová manažerka představila podané žádosti do Fondu malých projektů. Tyto projekty budou předloženy ke schválení Lokální řídící výbor 30. dubna 2024. Prezentace zahrnovala detailní popis jednotlivých projektů a  jejich cíle.
**Zpráva z revizní komise**
– Radě byla postoupena zpráva z revizní komise o finančním hospodaření a auditech provedených v rámci euroregionu. Bylo konstatováno, že veškeré finanční operace jsou v souladu s platnými předpisy a nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
**Příprava valné hromady 31. května v Kadani**
– Správní rada se rovněž věnovala přípravám na nadcházející valnou hromadu, která se uskuteční 31. května 2024 v Kadani. Diskutovány byly organizační záležitosti, program valné hromady a hlavní body k projednání.

Příští zasedání správní rady se bude konat 31.5. 2024 v Kadani, před valnou hromadou.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.