KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Projekty FMP a aktuální informace k FMP Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027 představily projektové manažerky. Projekty zahrnovaly přátelské setkání občanů partnerských měst Most a Marienberg, sportovní a společenské aktivity mezi Leubsdorfem a mikroregionem Perucko, taneční soutěž na Hornických slavnostech v Marienbergu, street art projekt v Lauterbachu, hudební vystoupení k výročí vstupu ČR do EU a další. Všechny projekty komise doporučila ke schválení na 4. LŘV dne 30.4. v Mostě.
Ing. Manuela Prchalová ze společného sekretariátu SAB Dresden jako čestný host komise představila priority a možnosti financování projektů v rámci programu Interreg 2021-2027 v prioritě 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch. Zdůraznila potřebu podávání velkých projektů, zejména v oblasti odborného vzdělávání a turismu. Vyzdvihla také možnosti spolupráce s UJEP a dalšími institucemi.
V bodě Různé byl představen projekt Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Elke Zepak navrhla setkání členů komise v Chemnitz k představení a navázání spolupráce a realizaci projektových kulturních záměrů https://www.chemnitz.de/chemnitz/cz/culture/capital-of-culture-2025/index.html
Po ukončení oficiální části jednání následovala prohlídka historické budovy Sladovny v Žatci.
Zasedání kulturní komise bylo velmi produktivní a přineslo mnoho důležitých informací o aktuálních a budoucích projektech. Další jednání komise se plánuje na 29. srpna 2024 v Chemnitz. Kulturní komise nadále usiluje o posilování kulturní spolupráce a rozvoj projektů v Euroregionu Krušnohoří.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.