4. LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR SCHVÁLIL DALŠÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY

Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů. Tyto projekty mají za cíl podpořit přeshraniční setkávací akce s maximálními náklady do výše 30 000,00 EUR, zaměřené na předem stanovený počet účastníků. Jedním z pozitivních aspektů je zavedení zjednodušeného vykazování nákladů pomocí paušální sazby na osobu a den, čímž odpadá nutnost následného dokladování účetních dokladů.

Lokální řídící výbor schválil celkem 15 projektů s celkovou výší dotace 154 992 EUR. Jaké projekty byly schváleny a kdo bude projekty realizovat naleznete na našich webových stránkách https://euroreg.cz/wp-content/uploads/2024/05/4.LRV-schvalene-projekty.pdf

Další zasedání Lokálního řídícího výboru je naplánováno na 18. září 2024. Všichni zájemci o podání projektů mají možnost podat své žádosti do 6. srpna.
Pracujeme intenzivně na přípravě systému pro podání žádostí pro širokou veřejnost prostřednictvím návrhového rozpočtu. Sledujte prosím naše webové stránky, kde vás budeme informovat.

Věříme, že podpořené projekty, přinesou skutečnou hodnotu našemu příhraničnímu regionu. Děkujeme za vaší iniciativu!

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.