KOMISE PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT: SPOLUPRÁCE PŘI HAŠENÍ POŽÁRŮ PŘES HRANICE

Hlavním bodem jednání komise pro krizový management dne 23.4. 2024 bylo další zlepšení a posílení spolupráce při přeshraničních zásazích hasičských sborů v oblasti Krušných hor.
Zástupci sboru v Reitzenhain komisi ukázali záznam hasičského zásahu na Hoře sv. Šebestiána, ke kterému došlo minulé léto a který vyžadoval okamžitou reakci a úzkou spolupráci mezi českými a německými hasičskými sbory. Požár postihl rozsáhlou plochu lesa na české straně, ačkoli byl původně identifikován z německé strany hranice. Hasiči se společně  pustili do akce, a díky jejich rychlému zásahu se podařilo omezit škody na pouhých 2 hektarech. Celý zásah trval čtyři hodiny a byl charakterizován naprostou výbornou spolupráci mezi českými a německými týmy. Z praxe ale vyplývá několik klíčových témat, kterými se komise již dlouhodobě zabývá.
Zkrácení dojezdových časů: Je důležité najít způsoby, jak minimalizovat dobu mezi vypuknutím požáru a příchodem hasičských jednotek na místo události. To může zahrnovat lepší koordinaci mezi českými a německými operačními systémy a snížení byrokratických prodlev.
Zlepšení komunikace a spolupráce: Důležitým aspektem je také efektivní komunikace mezi hasičskými sbory na obou stranách hranice. To může zahrnovat pravidelná cvičení, výměnu informací a koordinaci operačních středisek.
Revize smluvních podmínek: Smlouvy a dohody upravující spolupráci by měly být pravidelně přezkoumávány a aktualizovány tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám obou stran.
Zvýšení informovanosti a motivace dobrovolných hasičů: Je důležité nejen agitovat pro dobrovolnou hasičskou činnost v oblasti Krušných hor, ale také poskytnout vhodné podmínky a motivaci pro ty, kteří se již dobrovolně angažují.
Předseda české části komise proto navrhl uspořádat příští jednání přímo v operačním středisku v Ústí nad Labem. Cílem je, aby mohla komise navrhnout konkrétní opatření pro zlepšení přeshraniční spolupráce a zvýšení efektivity zásahů při požárech a jiných mimořádných událostech v příhraniční oblasti Krušných hor.
Tradiční přeshraniční soutěž mladých hasičů bylo posledním tématem komise. Pokud se podaří připravit projekt, soutěž se bude konat ještě tento rok a roli vedoucího partnera převezme SDH Jirkov a město Jirkov.
V závěru jednání se komise rozloučila s dlouholetým předsedou české části, panem Jiřím Hlinkou.
A měla možnost si prohlédnout stanici a její vybavení.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.