ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Na dnešním předjednání s našimi saskými partnery jsme se shodli na důležitosti této spolupráce. Pan Gerd Alscher, ředitel Odborného centra ve Freibergu_Zugu https://www.fachschulzentrum-freiberg-zug.de/převzal předsednictví saské části komise a společně s českým předsedou panem Josefem Švecem, ředitelem VŠFS v Mostě, se dohodli na společných prioritách komise. Pan Josef Švec, navíc pozval svého kolegu na slavnostní oslavu 20. výročí členství ČR v EU do Mostu, což přispěje k ještě většímu prohloubení našich vztahů.
Mezi hlavní témata, kterými se bude komise v budoucnu zabývat, patří předčasné ukončení školní docházky, podpora nadaných dětí, německý jazyk v českém pohraničí a systém duálního vzdělávání. Rovněž se plánují využít prostředky z Fondu malých projektů na pořádání odborných konferencí a vzdělávacích aktivit.
Do komise byli přizvání také ředitelé Europe Direct v Mostě Václav Netolický  https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/10-most a v Annabergu https://www.wfe-erzgebirge.de/angebote-projekte/europe-direct-erzgebirge  Jörg Weidehaas pro spolupráci v rámci evropského kontextu.
Euroregion Krušnohoří se již nyní podílí na vzdělávacích projektech. Jedním z nich byl úspěšný projekt „Mediální gramotnost a dezinformace“ https://ff.ujep.cz/stalo-se/demodes-projekt-ktery-uci-jak-se-branit-dezinformacim. Nyní jsme partnery v projektu na podporu předškolního vzdělávání “ Jazyk sousedů od počátku“ https://www.sn-cz2027.eu/cz/projekty/priorita-3-vzdelavani-celozivotni-vzdelavani-kultura-a-cestovni-ruch/100693400_jazyk-sousedu. 
Věříme,  že iniciativy komise přinesou mnoho přínosů a přispějí k rozvoji vzdělávacích systémů na obou stranách hranice. To je náš společný cíl.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.