VĚTRNÁ ENERGIE JAKO HLAVNÍ TÉMA ČESKO-SASKÉ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Dr. Uhlig představil aktuální situaci v regionálním plánování v Sasku, zejména v souvislosti s využitím větrné energie. Raumordnungsplan Wind (ROPW) je německý pojem, který lze přeložit jako „Prostorový plán větrné energie“. Jedná se o plánovací nástroj používaný v rámci územního plánování v německých spolkových zemích k určení vhodných oblastí pro výstavbu větrných elektráren.
Cílem ROPW je zajistit, aby byly větrné elektrárny umístěny v lokalitách, které jsou vhodné z hlediska geografických, ekologických a sociálních hledisek. Tento plán určuje, kde jsou nejlepší podmínky pro výrobu energie z větru a zároveň minimalizuje negativní dopady na životní prostředí a lidské aktivity.  ROPW je důležitým nástrojem pro plánování větrné energie, který umožňuje koordinaci mezi různými zájmovými skupinami a minimalizuje potenciální konflikty.
Bližší informace najdete na https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/pv-rc/beteiligung/themen/1038533.
Dalším bodem jednání byly projektové záměry komise. Iniciovat projekty v první fázi dotačního období bude úkolem v oblasti ♦revitalizace rašelinišť a ♦ochrany tetřívka.
Prostřednictvím Fondu malých projektů se plánuje realizovat projekt na podporu ♦vzdělávání dětí v oblasti lesní pedagogiky.
Rys ostrovid v Krušných horách bude také jedno z dalších témat této komise.
Následující exkurze na téma „Změna klimatu a veřejná zeleň“  byla přesunuta na příští jednání na saské straně.
Příští jednání komise se uskuteční 9.10. a hlavním tématem bude rekultivace uhelných lomů.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.