SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  https://www.7zscv.cz/a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu https://os-adamries.de/index.php
Euroregion hraje klíčovou roli v tom, že spojuje a navazuje přeshraniční kontakty. Tato spolupráce není jen o výměně zkušeností a kultury, ale také o budování trvalých vazeb a porozumění mezi žáky a pedagogy.
Partnerství mezi školami z různých zemí obohacuje naše vzdělávací prostředí.
Na schůzce v Annabergu dne 15.4. 2024 obě školy již plánovaly společné výlety, projektové dny, sportovní akce a oslavy, které budou propojené s výměnnými dopisy a novými přátelstvími. To všechno je součástí  cíle posilovat přeshraniční spolupráci a rozvíjet mezikulturní porozumění.
Kromě zázemí, škola v Annabergu představila také pedagogickému týmu z Chomutova inspirativní počin,  ve škole byl spuštěn projekt „Handyfreie Schule“ , kdy děti dobrovolně nepoužívají mobily. Místo toho se povídají, hrají si a navzájem se inspirují. Tato jednoduchá změna má obrovský pozitivní vliv na atmosféru ve škole. Děti jsou více přítomné a zapojené do kolektivního dění, což podporuje jejich osobnostní rozvoj a sociální dovednosti.
Děkujeme za srdečné přijetí a představení školy. V květnu navštíví pedagogický team z Annabergu ZŠ Hornickou v Chomutově, aby podpisem obě školy stvrdily navázané partnerství.
Podpora vzdělávání je pro nás prioritou, a tato nová  spolupráce  otevírá opět dveře k novým příležitostem a poznáním. Prostřednictvím Fondu malých projektů, který Euroregion Erzgebirge spravuje, lze aktivity v rámci společných projektů podpořit https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/ až do výše 20.000 EUR dotace s využitím paušální sazby na osobu a den.

Nechme se inspirovat a učit od sebe navzájem – poznávání našich sousedů je klíčem k lepšímu světu!

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.