SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko.
V úvodu bylo zařízení představeno paní ředitelkou. Lůžkový hospic „Ellen Gorlow“ a ambulantní hospic Oederan se nachází na klidném místě v městečku Oederan na úpatí Krušných hor. Bývalá,  zrekonstruovaná vila továrníka s velkým balkonem se nachází u lesa a jeho historie sahá až do roku 2012, kdy byl tento hospic založen. Inspirací pro jeho vznik byl příběh Ellen Gorlow, která bojovala s rakovinou a hledala vhodné místo pro důstojnou péči. Její manžel se po jejím úmrtí aktivně zapojil do procesu výstavby tohoto zařízení, aby poskytl podobnou pomoc ostatním.
Další část jednání se soustředila na základy hospicové péče,  podmínky pro financování a personální složení. Financování staničních hospiců probíhá prostřednictvím pojišťoven a darů. Pojišťovny nyní hradí v okrese Střední Sasko 95 % denní sazby, zatímco zbývajících 5 % je třeba získat z darů a veřejně prospěšných prací. Jedním z důležitých aspektů je také dobrovolná práce, která hraje klíčovou roli v provozu mobilních hospiců. Hospic sám organizuje různé akce a projekty. Například „Hospic vede školu“, který se zaměřuje na osvětu dětí o paliativní péči. Více o zařízení na https://www.hospiz-oederan.de/
Komise se v druhé části po odborné výměně zkušeností zabývala projekty, které budou předloženy na LŘV dne 30.4.2024. Všechny projekty byly jednomyslně doporučeny ke schválení.

  • Přeshraniční sportovní hry pro zdraví 50+ v Krušnohorském okrese/Kreissportbund Erzgebirge e.V./Město Vejprty nabídnou sportovní aktivity. Pro účastníky budou k dispozici různá stanoviště s nabídkou fitness a gymnastických cvičení, která mají podpořit vzájemné setkávání a pohyb.
  • Street Art Autobusová zastávka ‚Warte‘ Lauterbach/Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Marienberg e. V./Základní a mateřská škola Duhová cesta Chomutov. Děti a mladí lidé z Lauterbachu a ze školy v Chomutově/Komotau se sejdou na dvoudenním workshopu v Lauterbachu a vypracují výtvarný koncept návrhu autobusové zastávky a společně jej zrealizují.
  • Senioři 2024/ Město Libochovice/Město Lunzenau
    Dvoudenní setkání českých a německých seniorů v září 2024 v Libochovicích.

Členové komise sami iniciují projekty. Plánují se semináře na obou stranách hranice pro zaměstnance sociálních služeb s tématy jako je péče o seniory, péče o sociálně slabé děti, společná exkurze a výměnná praxe pro zaměstnance prostřednictvím malého projektu z FMP. Komise se rozloučila s dlouholetou členkou komise, paní Ines Schürer, která zastupovala sociální odbor zemského úřadu Střední Sasko. Děkujeme za její podporu a aktivní činnost v komisi.
Jednání bylo zakončeno prohlídkou zařízení, které si saská strana připravila v českém jazyce a nedalekého parku miniatur Klein-Erzgebirge https://www.klein-erzgebirge.de/.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.