HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
https://www.smart-rail-campus.de/?p=3857 .
Tento velkolepý projekt Smart Rail Connectivity Campus (SRCC) zakládá centrum pro výzkum, vývoj, testování a schvalování v inovační oblasti inteligentní železniční dopravy (Smart Rail) v lokalitě Annaberg-Buchholz. Pole inovací Smart Rail se zabývá nejméně třemi globálními megatrendy: urbanizací, ekologizací a digitalizací. Inovace v této oblasti mají potenciál významně přispět k udržitelné mobilitě a zároveň k ekonomickému úspěchu všech společností zapojených do hodnotového řetězce železniční saské dopravy s cílem do budoucna o spolupráci s ČD a.s.
Po představení projektu se jednání soustředilo na projektové záměry a aktuální projekty komise.
⇒Pokračuje Projekt LABORA II, který odstartoval zahajovací konferencí 26.3. ve Wolkensteinu. Stěžejní přednášku „Kariéra v Krušnohoří“ doplnila tematická přednáška „Generace Alfa a Z – integrace do společnosti“. V rámci projektu navštíví  čeští a němečtí studenti 18. – 20.4. 12. ročník veletrhu Technodays 2024.
https://www.sn-cz2027.eu/cz/projekty/priorita-3-vzdelavani-celozivotni-vzdelavani-kultura-a-cestovni-ruch/100686623_labora-20
Glokalizace – globálně myslet, lokálně jednat je projekt  Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH a Česko-německá obchodní a průmyslová komory,  Vytvoření a rozšíření kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky (MSP) v česko-saské příhraniční oblasti a posílení a zintenzivnění hospodářské spolupráce, zejména s ohledem na výzvy spojené s dodavatelskými řetězci a jejich nedostatky.
https://www.sn-cz2027.eu/cz/projekty/priorita-1-inovace-a-konkurenceschopnost/100690924_glokalizace
⇒Podpora turistické infrastruktury, setkávání praktiků, značkařů a dobrovolníků přes euroregionální hranice s cílem sjednocení turistického značení, to je projektový záměr, který rezonuje napříč dopravní i hospodářskou komisí. Na příští jednání komise euroregion zprostředkuje setkání zástupců turistických svazů z Čech i Saska, aby vytvořili jednotný koncept pro projekt prostřednictvím Fondu malých projektů.
⇒ Saská strana tlumočila přání organizace KREATIVES SACHSEN, navázat partnerství s Ústeckým krajem. Kontakty byly zprostředkovány.
KREATIVES SACHSEN je zdrojem povzbuzení a inspirace pro kulturní a kreativní profesionály v celém Sasku. Vytváří sítě, informuje a podporuje nové nápady a otevírá perspektivy pro spolupráci. Nabízí kvalifikační nabídky , networkingové akce a bezplatné konzultace s cílem produktivně a udržitelně posílit kulturní a kreativní průmysl v Sasku. https://www.kreatives-sachsen.de/
V závěru jednání se komise rozloučila s dlouholetým předsedou saské části. Pan Matthias Lißke působil v komisi od založení euroregionu a velmi aktivně se podílel na rozvoji přeshraniční spolupráce v oblasti hospodářství a turistiky. Za jeho práci a aktivní přístup děkujeme!
Příští jednání komise se uskuteční 10.9.2024 na české straně.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.