ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ

Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník, kde sídlí od začátku r. 2024 společnost FrýTajm Osek, která sdružuje kulturu, sport a turistiku ve městě. V přízemí najdete Turistické informační centrum, restauraci U Ondřeje, kavárnu Café Osek https://www.osek.cz/volny-cas/kulturni-dum-stropnik/. Zasedání bylo zahájeno srdečným přivítáním starosty města Oseka, Ing. Václavem Krtkem.
Usnášeníschopná správní rada:
♦ schválila zápis z předešlého jednání.
♦ vzala na vědomí zprávu  o činnosti jednatelství, která poskytla přehled o administrativních úkonech, o zasedání odborných komisí a lokálního řídícího výboru FMP.
♦ vzala na vědomí výsledky Lokálního řídícího výboru dne 13.3.2024 ve Freibergu.
https://euroreg.cz/posileni-preshranicni-spoluprace-lrv-schvalil-dalsi-setkavaci-projekty-z-fmp/
♦ vzala na vědomí výsledky výsledky Monitorovacího výboru dne 21.-22.3. v Jáchymově.
Tisková zpráva https://www.sn-cz2027.eu/cz/aktuality/tiskove-zpravy/dale-pres-hranice-925-milionu-eu-na-cesko_saskou-spolupraci
♦ schválila zapojení v přímém partnerství euroregionu do projektu „Rozvojové strategie pro česko-saské pohraničí“, která se bude zabývat specifiky česko-saského pohraničí z pohledu jeho udržitelného rozvoje s cílem postupné transformace.
Velký důraz byl věnován výstupu projektu, aby byl vnímám jako podklad pro přípravu období 2028+.
♦ Změny v komisích a v členské základně
Správní rada Euroregionu Krušnohoří  rozhodla o ukončení členství firmy BES, s.r.o. na základě písemné žádosti ze dne 12.3. 2024.
Správní rada Euroregionu Krušnohoří jmenovala členem komise pro hospodářství a turistiku Pavla Murcka, zástupce Sdružení odborových organizací Czech Coal Group, za odstoupivšího dlouholetého člena komise, pana Arnošta Ševčíka.
Závěr zasedání byl vyhrazen pro kulturní zážitek – prohlídku Opatského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku.
Příští jednání rady se uskuteční videokonferenčně dne 26.4.2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.