POSÍLENÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE: LŘV SCHVÁLIL DALŠÍ SETKÁVACÍ PROJEKTY Z FMP

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge  udělil zelenou pro další vlnu přeshraničních setkávacích projektů z Fondu malých projektů, který Euroregion Erzgebirge spravuje a administruje.  Na zasedání dne 13.3. ve Freibergu bylo schváleno celkem 8 projektů  v celkové výši dotace 51 888,00 EUR.  Jedná se o projekty s předem zjistitelným počtem účastníků a paušální sazbou na osobu a den bez povinnosti předkládání účetních dokladů po ukončení projektu.

  • Město Marienberg a město Most uspořádají přeshraniční dětský festival v rámci hornických slavnostní v Pobershau
  • Spolek Dokrajin z.s. a Kunstverein Zwickau zorganizují společné dvoudenní putování GreatWalks s natáčením  v zajímavých lokalitách na obou stranách hranice.  Na závěrečné promítání filmů z výletů budou  pozvání všichni účastníci a zájemci z řad veřejnosti z Česka a Saska.
  • Město Heinichen a město Úštěk společně oslaví a posílí 5-leté výročí partnerství společnými kulturními akcemi a výměnou zkušeností.
  • Mezi městy Kadaň a  Aue-Bad Schlema dojde v rámci Kadaňského filmového festivalu ke společnému setkávání dětí z MŠ, ZŠ a zástupců měst.
  • Partnerský spolek Litvínov a město Olbernhau uspořádá workshop odborníků na cestovní ruch středního Krušnohoří s cílem zprostředkovat znalosti o méně známých, přesto turisticky a kulturně hodnotných místech a akcích na druhé straně hranice.
  • Mateřská škola Kita Kinderland v Marienbergu a mateřská škola v Údlicích prohloubí 16-leté partnerství mezi dětmi a vychovatelkami. Společně plánují poznávací výlety v Krušných horách.
  • Spolek pro oživení Rieckenovy vily a město Marienberg uspořádají seminář -obytná architektura továrníků z přelomu 19. a 20. století v Krušnohoří s cílem výměny zkušeností  českých a německých odborníků na architekturu, studentů architektonických a historických oborů.
  • Teplický spolek a Teplitz-Schönau Freundeskreis e.V. München  plánují setkání českých a německých rodáků v Oseku s cílem seznámit německé partnery se současnou hudební tvorbou, která má kořeny v oseckém klášteře a povzbudit spolupráci mezi oběma stranami s využitím hudby.Příští Lokální řídící výbor se koná 30.4. v Mostě. Podávat projekty lze do 2.4. 2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.