DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě v Döbeln, které zahájil pan Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko, se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráci mezi Českou republikou a Saskem. Zde je souhrn hlavních bodů projednávaných během jednání:

  • Aktuální informace o Programu Interreg Česká republika-Sasko 2021-2027 a Fondu malých projektů podal společný sekretariát. Informoval členy o možnosti čerpání na setkávací projekty, především na možnost uspořádat přeshraniční dopravní konference, s cílem výměny odborných zkušeností, odstranění překážek a inspirací v dopravním spojení.
  • Projektové záměry – komise by uvítala projekty, které by sjednotily turistické značení a vyznačení cyklotras. V návaznosti na projektové záměry se komise seznámila s projektem Labská stezka Elbe/Labe https://www.labska-stezka.cz/ , která patří k nejpůvabnějším a nejzábavnějším cyklotrasám v Evropě, od pramene Labe v Krkonoších až k ústí Labe do Severního moře.
    Zástupci Ústeckého kraje představili Jízdenku Labe-Elbe, která umožňuje neomezené jednodenní cestování v rámci integrovaných dopravních systémů DÚK a saského VVO. Jízdenka platí na všech linkách Dopravy Ústeckého kraje, po celém území integrované dopravy dopravního svazu VVO a na všech přeshraničních autobusových i regionálních vlakových spojích obou integrovaných dopravních systémů https://www.kr-ustecky.cz/jizdenka-labe-elbe/ds-98825.
  • Hostem jednání byla jednatelka dopravní  společnosti Futuretrans Logistik GmbH, paní Doris Roca. Představila společnost a klíčové oblasti služeb. Firma zaměstnává velký počet českých řidičů a k dispozici je denně překladatelka.  https://futuretrans.de/cs/sluzby/
  • Jednání bylo zakončeno odbornou exkurzí u protipovodňové ochrany v Döbeln. Projekt je  financován z EU celkovou částkou 27 milionů eur https://www.xn--europa-frdert-sachsen-oec.de/de/info-portal/aktuelle-meldungen/hochwasserschutz-fuer-doebeln.
Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.