ČESKO-NĚMECKÁ ODBORNÁ SPORTOVNÍ KOMISE A OLYMPIJSKÝ FESTIVAL 2024 MOST

Dnes 26.2. 2024 se konalo pod skvělým vedením nové české předsedkyně, paní Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města Bíliny,  jednání odborné česko-saské sportovní komise. Na komisi byla projednána široká škála témat souvisejících se sportem a spoluprací mezi Českou republikou a Saskem.  Protože tento rok proběhne exkluzivně u příležitosti Olympijských her v Paříži na Jezeře Most Olympijský festival Paříž 2024, bylo zasedání zaměřeno na přeshraniční spolupráci v rámci tohoto festivalu. Co všechno olympijský festival nabídne, komisi představila osobně v přehledné prezentaci manažerka projektu paní Naďa Černá z Českého olympijského výboru. https://www.olympijskyfestival.cz/
Přeshraničním přesahem tohoto projektu bude zapojit české a saské děti do příměstského tábora a umožnit  tak společně prožít malou olympiádu každý den. V průběhu pěti dní si budou moct vyzkoušet společně olympijské i neolympijské sporty, potkají slavné sportovce, okusí jedinečnou atmosféru a získají analýzu svých sportovních předpokladů. https://www.olympijskyfestival.cz/novinky/mala-olympiada-kazdy-den-prihlaste-deti-na-olympijsky-tabor-u-jezera-most
Euroregion v součinnosti s komisí osloví sportovní kluby a školy na saské straně. Výbor připravil pro děti hrací kartu, která bude zároveň sloužit jako pozvánka. Euroregion bude kartu distribuovat v německém jazyce s cílem pozvat obyvatele ve společném příhraničí na tuto jedinečnou sportovní akci.
Jednání pokračovalo aktuálními informacemi k Fondu malých projektů. Byly předloženy aktuální informace o finančních prostředcích a možnostech jejich alokace na podporu přeshraničních sportovních aktivit. https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/
Projektoví manažeři představili komisi předložené projekty a projektové záměry, o kterých komise podrobně diskutovala.
♦Projekt „Fotbal společně“ navazuje na úspěšnou dlouhodobou spolupráci mezi městy Libochovice a Lunzenau. Cílem projektu je dvoudenní setkání českých a německých fotbalistů v červnu 2024 v Libochovicích.
♦Projekt s názvem „25 let partnerství ST Erzgebirge a TJ Slavie Chomutov“ je zaměřen na společné plavecké závody a tréninky.
♦Projektový záměr „Komunitní tábor flag fotbalu“ se zaměří na uspořádaní společného dětského kempu hráčů flag fotbalu.
Členové komise, zástupci sportovních svazů střední Sasko a okresu Krušnohoří sami aktivně plánují podávat projekty. Můžeme se těšit např. na společné seniorské hry, boxerské zápasy, sportovní dny školek a tradiční Sportovní hry euroregionů.
Na závěr jednání byla připravena prohlídka Jezera MOST, která byla všemi členy komise přijata s nadšením. Prohlídka poskytla příležitost k bližšímu seznámení s místní sportovní infrastrukturou a možnostmi pro budoucí spolupráci.
Jednání komise přineslo mnoho zajímavých nápadů a konkrétních kroků, které povedou k posílení spolupráce mezi Českou republikou a Saskem v oblasti sportu. Sportovní komise tak pokračuje ve své úspěšné práci na podpoře sportu a aktivního životního stylu v příhraničí.
Děkujeme všem členům na konstruktivní jednání v přátelském a sportovním duchu! Příští jednání proběhne na saské straně dne 22.4. 2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.