SOUHRN Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ONLINE

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání:

1. Přivítání a schválení zápisu z 26. ledna 2024
Jednání započalo přivítáním členů a schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 26. ledna 2024. Zápis byl jednomyslně schválen a přijat.
2. Zpráva o činnosti jednatelství
Jednatelství představilo přehled činnosti a administrativní úkony od posledního jednání. Byly představeny dílčí aktivity projektu na podporu předškolního vzdělávání „Jazyk sousedů od počátku“ a program odborných česko-saských komisí.
3. Předběžný výsledek hospodaření – plnění rozpočtu 2023
Byl prezentován předběžný výsledek hospodaření za rok 2023. Výsledek hospodaření bude předložen revizní komisí dne 18.4.2024.  V roce 2024 bude navržen rozpočet s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Plnění rozpočtu, včetně plánu na rok 2024 bude součástí podkladů na jednání valné hromady dne 31.5.2024.
4. Fond malých projektů – představení projektů pro Lokální řídící výbor
Členové rady byli informováni o projektech, které byly podány do dotačního systému.  Celkem bylo předloženo 14 žádostí s předem zjistitelným počtem účastníků.  Žádosti budou po formální a odborné kontrole předloženy příslušným komisím pro stanoviska a následně obodovány společným sekretariátem. Pokud obdrží žádost min. hranici 50 bodů, budou členové výboru hlasovat o schválení žádostí dne 13.3. 2024 ve Freibergu.
5. Různé
Na závěr jednání byly schváleny změny v komisi pro životní prostředí.

Příští jednání správní rady se uskuteční dne 22.3.2024 v Oseku. Děkujeme členům rady za součinnost!

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.