SOUHRN Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ONLINE

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání:

1. Přivítání a schválení zápisu z 26. ledna 2024
Jednání započalo přivítáním členů a schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 26. ledna 2024. Zápis byl jednomyslně schválen a přijat.
2. Zpráva o činnosti jednatelství
Jednatelství představilo přehled činnosti a administrativní úkony od posledního jednání. Byly představeny dílčí aktivity projektu na podporu předškolního vzdělávání „Jazyk sousedů od počátku“ a program odborných česko-saských komisí.
3. Předběžný výsledek hospodaření – plnění rozpočtu 2023
Byl prezentován předběžný výsledek hospodaření za rok 2023. Výsledek hospodaření bude předložen revizní komisí dne 18.4.2024.  V roce 2024 bude navržen rozpočet s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Plnění rozpočtu, včetně plánu na rok 2024 bude součástí podkladů na jednání valné hromady dne 31.5.2024.
4. Fond malých projektů – představení projektů pro Lokální řídící výbor
Členové rady byli informováni o projektech, které byly podány do dotačního systému.  Celkem bylo předloženo 14 žádostí s předem zjistitelným počtem účastníků.  Žádosti budou po formální a odborné kontrole předloženy příslušným komisím pro stanoviska a následně obodovány společným sekretariátem. Pokud obdrží žádost min. hranici 50 bodů, budou členové výboru hlasovat o schválení žádostí dne 13.3. 2024 ve Freibergu.
5. Různé
Na závěr jednání byly schváleny změny v komisi pro životní prostředí.

Příští jednání správní rady se uskuteční dne 22.3.2024 v Oseku. Děkujeme členům rady za součinnost!

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.