ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemné  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.  Vyučují se zde 3leté a 4leté obory zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví a v neposlední řadě též ekonomiky, administrativy a výpočetní techniky. /http://www.sstmost.cz/cs/profil-skoly/
Škola komisi představila své projekty realizované v rámci programů EU na národní i mezinárodní úrovni, zaměřených na další vzdělávání a získávání zkušeností v oboru formou stáží pro žáky a výměnných pobytů pedagogů. Společným česko-saským tématem se stává předčasné ukončení školní docházky, proto se plánují projekty na podporu technického vzdělávání žáků základních škol.
Komise rovněž diskutovala o aktuálních projektových záměrech a jejich realizaci. Byl představen projekt IHK Annaberg-Buchholz -„Lokalizace, globálně myslet a lokálně jednat“. Projekt je zaměřen na podporu poskytování služeb v pohraničí pro malé a střední podniky. Má vzniknou digitální platforma pro tyto podniky. 16.4.2024 se v Karlových Varech uskuteční první setkání. OHK Chomutov představila dílčí aktivity projektu „Kariéra v Krušnohoří / Erzgebirge – Labora 2.0“ https://www.ohkcv.cz/projekty/kariera-v-krusnohori-labora-2/ a 12. ročník veletrhu „TECHNODAYS 2024“, který se koná ve dnech 18. – 20. 04. 2024 v Městském divadle v Chomutově.   https://www.ohkcv.cz/podpora-podnikani/veletrhy-a-vystavy/technodays/
Součástí jednání bylo také projednání podaných projektů do Fondu malých projektů. Stanoviska komise jsou předkládána členům Lokálního řídícího výboru FMP. Komise se shodla na doporučení ke schválení dvou setkávacích projektů. V rámci projektu „GreatWalks 2024-2025“  budou putovat čeští a němečtí obyvatelé společně po Krušnohoří a budou se aktivně podílet na výběru zajímavých míst, které budou zdokumentovány. Projekt „Workshop odborníků na cestovní ruch středního Krušnohoří“ nabídne další společné vzdělávání odborníků na  ve společném příhraničí. O projektech bude rozhodoval LŘV dne 13.3. 2024 ve Freibergu.
Do Fondu malých projektů lze předkládat setkávací česko-saské projekty průběžně. Termíny podání, podmínky a aktuální informace na https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/ 
Nad rámec formálních jednání měla komise také možnost odborné exkurze v celém prostoru areálu pro studium, výuku či doplnění vzdělání, ale též pro sportovní a zájmové činnosti. Komise navštívila kompletní rekonstruované dílny praktického vyučování.
Děkujeme všem členům za konstruktivní jednání v přátelské atmosféře a Střední škole technické za zázemí pro jednání!  Příští jednání komise se uskuteční 9.4. 2024 na saské straně.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.