JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!

Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

Děti získávají v raném věku vícejazyčné a interkulturní kompetence, které hrají zásadní roli ve společném soužití a společném utváření příhraničního regionu, a rozvíjejí euroregionální identitu, která jim otevírá životní a profesní vyhlídky v příhraničním regionu. Nejefektivnějším způsobem, jak toho docílit, je autentické setkání s rodilými mluvčími v každodenním životě MŠ (v jazykové lázní jazyka sousedů integrované do každodenního života, při přeshraničních setkáních). Výuka němčiny by probíhala v mateřské školce hravou formou jedno dopoledne týdně. Nejedná se o klasickou výuku (gramatika, slovíčka apod.). Vyučující osoba bude děti doprovázet při každodenní činnosti a komunikovat s dětmi v němčině přirozenou formou.

Sasko-český projekt na posílení interkulturního a sousedního jazykového vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání je realizován společně se všemi 4 euroregiony (EUREGIO EGRENSIS, Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, Euroregion Elbe/Labe, Euroregion Neisse-Nisa-Nysa) s technickou podporou Saského zemského úřadu pro sousední jazyky (LaNa) a Koordinačního centra pro německo-českou výměnu mládeže Tandem.

V případě zájmů prosím kontaktujte společný sekretariát.

Zároveň hledáme pedagogické pracovníky. Mluvíte německy a česky? Máte zkušenosti s předškolním vzděláváním? Kontaktujte nás!

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.