JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!

Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

Děti získávají v raném věku vícejazyčné a interkulturní kompetence, které hrají zásadní roli ve společném soužití a společném utváření příhraničního regionu, a rozvíjejí euroregionální identitu, která jim otevírá životní a profesní vyhlídky v příhraničním regionu. Nejefektivnějším způsobem, jak toho docílit, je autentické setkání s rodilými mluvčími v každodenním životě MŠ (v jazykové lázní jazyka sousedů integrované do každodenního života, při přeshraničních setkáních). Výuka němčiny by probíhala v mateřské školce hravou formou jedno dopoledne týdně. Nejedná se o klasickou výuku (gramatika, slovíčka apod.). Vyučující osoba bude děti doprovázet při každodenní činnosti a komunikovat s dětmi v němčině přirozenou formou.

Sasko-český projekt na posílení interkulturního a sousedního jazykového vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání je realizován společně se všemi 4 euroregiony (EUREGIO EGRENSIS, Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, Euroregion Elbe/Labe, Euroregion Neisse-Nisa-Nysa) s technickou podporou Saského zemského úřadu pro sousední jazyky (LaNa) a Koordinačního centra pro německo-českou výměnu mládeže Tandem.

V případě zájmů prosím kontaktujte společný sekretariát.

Zároveň hledáme pedagogické pracovníky. Mluvíte německy a česky? Máte zkušenosti s předškolním vzděláváním? Kontaktujte nás!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.