AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024. Paní starostka krátce pohovořila o dění ve svém městě a představila aktuální projektové záměry. S partnerským městem Olbernhau jsou plánovány společné přeshraniční akce, které budou realizovány také prostřednictvím dotace z Fondu malých projektů Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027. Jednání následovalo shrnutím zprávy o činnosti jednatelství.

1. Zpráva o činnosti jednatelství

Sekretariát jednatelství Euroregionu Krušnohoří podal podrobnou zprávu o své činnosti během minulého období se zaměřím na organizaci odborných komisí,  projektová poradenství, zastupování v AEČR a informace o stavu Fondu malých projektů a termínů pro předkládání žádostí.

2. Mezinárodní konference: „Budoucnost a perspektivy přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy“

Členové správní rady sdíleli zajímavosti a klíčové poznatky z nedávné mezinárodní konference, která se zaměřovala na budoucnost a perspektivy přeshraniční spolupráce v rámci současné Evropy, kterou spolupořádala AEČR, jejímž je euroregion členem. Diskuse na konferenci se dotkla témat jako je Integrovaný záchranný systém a horská služba a kultura a vzdělávání v příhraničním prostoru.
Záznam z konference:  https://www.youtube.com/watch?v=drVDAraeHig

3. Aktuální informace z jednání Asociace Euroregionů ČR

Tato platforma je klíčovým fórem pro výměnu zkušeností a koordinaci mezi  euroregiony v České republice. Byly projednány aktuální výzvy a příležitosti, kterým čelí euroregiony v rámci celé země. Asociace se schází pravidelně virtuálně každý měsíc. V lednu byla schválena zpráva o činnosti za rok 2023, účetní závěrka a návrh a plnění rozpočtu. Členové schválili činnost pro rok 2024 a odsouhlasili podání projektu „Nastavení systému identifikace administrativních a právních překážek v rozvoji přeshraniční spolupráce“. Asociace v tomto pololetí předsedá Euroregion Pomoraví.
https://asociaceeuroregionu.cz/

Závěr

V závěru jednání byl podrobně představen schválený přeshraniční projekt JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU. Tento projekt podpoří mezikulturní a sousední jazykové vzdělávání dětí a pracovníků školky ve všech čtyřech euroregionech mezi Saskem a Českou republikou. Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina. Děti si mohou vyzkoušet sousední jazyk v každodenní činnosti ve školce .Pro všechny, kdo mají o projekt zájem, bylo stanoveno první společné datum. 29. dubna. Projekt bude představen veřejnosti na zahajovací akci v Ústí nad Labem . Školky, které již vědí, že by si chtěly vyzkoušet jazykovou animaci v sousedním jazyce nebo by chtěly pravidelně začlenit sousední jazyk do své každodenní péče o děti, mohou nyní kontaktovat kancelář svého euroregionu.
Více o projektu: https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/cz/index.html

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.