AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024. Paní starostka krátce pohovořila o dění ve svém městě a představila aktuální projektové záměry. S partnerským městem Olbernhau jsou plánovány společné přeshraniční akce, které budou realizovány také prostřednictvím dotace z Fondu malých projektů Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027. Jednání následovalo shrnutím zprávy o činnosti jednatelství.

1. Zpráva o činnosti jednatelství

Sekretariát jednatelství Euroregionu Krušnohoří podal podrobnou zprávu o své činnosti během minulého období se zaměřím na organizaci odborných komisí,  projektová poradenství, zastupování v AEČR a informace o stavu Fondu malých projektů a termínů pro předkládání žádostí.

2. Mezinárodní konference: „Budoucnost a perspektivy přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy“

Členové správní rady sdíleli zajímavosti a klíčové poznatky z nedávné mezinárodní konference, která se zaměřovala na budoucnost a perspektivy přeshraniční spolupráce v rámci současné Evropy, kterou spolupořádala AEČR, jejímž je euroregion členem. Diskuse na konferenci se dotkla témat jako je Integrovaný záchranný systém a horská služba a kultura a vzdělávání v příhraničním prostoru.
Záznam z konference:  https://www.youtube.com/watch?v=drVDAraeHig

3. Aktuální informace z jednání Asociace Euroregionů ČR

Tato platforma je klíčovým fórem pro výměnu zkušeností a koordinaci mezi  euroregiony v České republice. Byly projednány aktuální výzvy a příležitosti, kterým čelí euroregiony v rámci celé země. Asociace se schází pravidelně virtuálně každý měsíc. V lednu byla schválena zpráva o činnosti za rok 2023, účetní závěrka a návrh a plnění rozpočtu. Členové schválili činnost pro rok 2024 a odsouhlasili podání projektu „Nastavení systému identifikace administrativních a právních překážek v rozvoji přeshraniční spolupráce“. Asociace v tomto pololetí předsedá Euroregion Pomoraví.
https://asociaceeuroregionu.cz/

Závěr

V závěru jednání byl podrobně představen schválený přeshraniční projekt JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU. Tento projekt podpoří mezikulturní a sousední jazykové vzdělávání dětí a pracovníků školky ve všech čtyřech euroregionech mezi Saskem a Českou republikou. Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina. Děti si mohou vyzkoušet sousední jazyk v každodenní činnosti ve školce .Pro všechny, kdo mají o projekt zájem, bylo stanoveno první společné datum. 29. dubna. Projekt bude představen veřejnosti na zahajovací akci v Ústí nad Labem . Školky, které již vědí, že by si chtěly vyzkoušet jazykovou animaci v sousedním jazyce nebo by chtěly pravidelně začlenit sousední jazyk do své každodenní péče o děti, mohou nyní kontaktovat kancelář svého euroregionu.
Více o projektu: https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/cz/index.html

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.