Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea kulturní památky se sešla 30. května 2016 tentokrát ve freiberském muzeu. Představil se zde nový předseda její české části, Mgr. Michal Soukup, nový ředitel Oblastního muzea v Mostě, který zde již také komisi seznámil s náměty její další práce. Po podrobných informacích o novém programu, především o Fondu malých projektů, se členové komise podrobně zabývali náměty projektů, které by chtěli v tomto dotačním období prosadit. Inspirací pedagogicko-muzeálních projektů se stalo žatecké muzeum, kde komise posledně jednala. V současné době je v přípravě podobně zaměřený záměr muzeí v Mostě a Olbernhau. Kastelánka zámku v Krásném dvoře, Mgr. Michala Hofmanová pro náměty společné prezentace získala saské partnery a Ing. Děd, ředitel chomutovského muzea, představil další náměty velkých projektů a prezentoval dosavadní úspěšné projekty s Annabergem. Při té příležitosti předal předsedovi německé části komise Dr. Ulrichu Thielemu jeden z výsledků předchozích projektů, knihu Josef Opitz. Zámek Schlettau připravuje rekonstrukci parku, hledá na české straně partnera. Bohužel spolupráce s Mostem nevyšla, protože v ní šlo o jinou prioritní osu. Členové komise se dozvěděli smutnou zprávu, že její dlouholetý člen, Manfred Drechsel ze Schlettau, zemřel. Na komisi se představil jeho nástupce, Christian Lieberwirth. Závěr komise byl ve znamení podrobné a vysoce profesionální exkurze ve freiberském muzeu, které se ujal jeho ředitel Dr. Ulrich Thiel. Náročný výklad perfektně tlumočila Andrea Karlovská z městského úřadu v Jirkově.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.